Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Lekcje
Wszystkie lekcje w Starej Synagodze mają charakter zajęć interaktywnych z wykorzystaniem pomocy naukowych, zwiedzanie ekspozycji muzealnej w części poświęconej świętom żydowskim.

1. Starożytny Izrael. Świątynia Jerozolimska i synagoga
Zajęcia dla uczniów gimnazjów
Czas trwania: 60 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II Fundamenty Europy 9.4)
Historia  III Starożytny Izrael 3.1); 3.2)
W czasie lekcji objaśniane są podstawowe zasady judaizmu obowiązujące w czasach starożytnych oraz jego przeobrażenia po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, a także terminy takie jak Biblia i Tora, symbole najczęściej występujące w sztuce synagogalnej, ubiór modlitewny.

2. Bogactwo tradycji – zwyczaje świąteczne
Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II Fundamenty Europy 9.4)
Historia  III Starożytny Izrael 3.1); 3.2)
W czasie lekcji objaśniane są zasady judaizmu, pojęcia, takie jak np. synagoga, a także omawiane są elementy jej wyposażenia, przedmioty związane z kultem religijnym – zwój Tory, wyposażenie domu, np. mezuza. Omawiany jest męski strój modlitewny – tałes, tefilin (kostki modlitewne) oraz tradycyjne stroje żydowskie oraz ich symboliczne znaczenie. W sali głównej modlitewnej omawiane są zwyczaje świąteczne – np. Szabat, Pesach.

3. Dom – ceremonie życia rodzinnego
Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II Polska w okresie II wojny światowej 27.3)
IV Swojskość i obcość E.5.1.
Historia  III Starożytny Izrael 3.1); 3.2)
W czasie lekcji objaśniane są zasady judaizmu, a także omawiane są przedmioty związane z kultem religijnym – zwój Tory, wyposażenie domu, np. mezuza.
W czasie zajęć omawiany jest męski strój modlitewny – tałes, tefilin (kostki modlitewne) oraz tradycyjne stroje żydowskie oraz ich symboliczne znaczenie. W sali modlitewnej kobiet omawiane są żydowskie ceremonie życia rodzinnego.

4. Relacje między judaizmem a chrześcijaństwem
Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Czas trwania: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II Fundamenty Europy
Polska w okresie II wojny światowej
9.4)
27.3)
IV Europa i świat
Swojskość i obcość
A.1.2.; B.1.2.
B.5.1.; E.5.1.
Historia  III Starożytny Izrael 3.1); 3.2)
IV
(zakres rozszerzony)
Społeczeństwo polskie w okresie zaborów
II Rzeczpospolita. Społeczeństwo, gospodarka, kultura
IV.5.2)
V.5.2)
Przedmiotem lekcji jest zestawienie Świątynia – synagoga – kościół. W czasie zajęć wskazuje się podobieństwa i różnice dotyczące pojęcia Pisma Świętego (Biblia Hebrajska – Biblia chrześcijan, Tora), charakteru budynków sakralnych (synagoga – kościół), wystroju wnętrza obu budynków (Arka – ołtarz, tabernakulum, bima – ambona), obyczajów świątecznych (Szabat – niedziela, błogosławieństwo nad winem i chlebem), ceremonii rodzinnych w obu religiach.


Warsztaty

1. Tora święta księga Żydów
Zajęcia dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjów i liceów
Czas trwania: 120 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia  III Starożytny Izrael 3.1); 3.2)
Warsztaty kaligrafii hebrajskiej. Warsztaty poprzedza omówienie formy, języka i pisma Tory. Uczniowie dowiadują się, na czym polega praca sofera (kopisty), oglądają przykłady pisma hebrajskiego. Przy użyciu tradycyjnych przyborów do pisania, m.in. gęsiego pióra, odwzorowują liternictwo hebrajskie.

2. Polowanie na symbole
Warsztaty dla uczniów VI klasy szkół podstawowych i gimnazjów
Czas trwania: 120 min. (a w przypadku spaceru na Nowy cmentarz żydowski – 180 min.)
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia  III Starożytny Izrael 3.1); 3.2)
Zajęcia odbywają się na wystawie stałej w głównej sali modlitewnej Starej Synagogi i w sali edukacyjnej (opcjonalnie w okresie od wiosny do jesieni przy ładnej pogodzie na nowym cmentarzu przy ul. Miodowej na Kazimierzu). W tych miejscach uczniowie szukają symboli synagogalnych lub występujących na macewach i odwzorowują je. Następnie zainspirowani odnalezionymi przez siebie symbolami, w sali edukacyjnej wykonują rysunki, a na ich podstawie wycinanki. Warsztatom towarzyszy komentarz wyjaśniający znaczenie symboli.

Cennik:
oprowadzanie po wystawie: 85 zł od grupy + bilety wstępu
lekcje muzealne: 100 zł od grupy
warsztaty: 120 zł  od grupy

ul. Szeroka 24, 31-053 Kraków
tel.: +48 12 422 09 62,
12 431 05 45
fax: +48 12 431 05 45
e-mail: starasynagoga@mhk.pl

Kierownik oddziału: starszy kustosz Eugeniusz Duda

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

sezon zimowy (listopad – marzec)
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek - czwartek, sobota - niedziela 9.00-16.00
piątek 10.00-17.00
sezon letni (kwiecień – październik)
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek - niedziela 9.00-17.00


Ceny biletów na wystawę:

normalny: 11,00 zł,
ulgowy: 9,00 zł
rodzinny:  22,00 zł,
grupowy: 9,00 zł,
grupowy ulgowy: 8,00 zł
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

oprowadzanie po wystawie: 100 zł od grupy + bilety wstępu (rezerwacja usługi: Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1)
lekcje muzealne: 100 zł od grupy
warsztaty: 120 zł od grupy
wypożyczenie audioprzewodnika 10 zł

WSTĘP WOLNY W PONIEDZIAŁKI.

Bilety można nabyć w kasie oddziału lub w Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1.

Rezerwuj bilety
do MHK online