Projekt "Muzeum Podgórza"

Projekt "Muzeum Podgórza"

Przedsięwzięcie prowadzone było w ramach zadania inwestycyjnego „Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w celu utworzenia Muzeum Podgórza”, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wspólnie z Gminą Miejską Kraków.

Prace budowlane związane z rewitalizacją zabytkowego zajazdu trwały od połowy 2015 roku i podzielone były na dwa etapy. Pierwszy polegał na modernizacji budynku głównego oraz adaptacji pomieszczeń na cele wystawiennicze. Przebudowana została klatka schodowa pomiędzy piętrem a poddaszem, dobudowano szyb windowy do budynku głównego. Wykonano nową aranżację dziedzińca wewnętrznego, odremontowano mur otaczający posesję, a także przeprowadzono konserwację bramy wjazdowej od strony  ul.  Powstańców Wielkopolskich wraz z fragmentem muru oraz tzw. mur wschodni na tyłach budynku.
W drugim etapie, wykonano przebudowę oficyn bocznej po stronie północnej, a także wybudowano łącznik z budynkiem głównym. W części tej znajdują się: hol wejściowy, z kasą i szatnią, sala konferencyjna z miejscem na zaplecza kawiarniane łącznie na 70 osób oraz na poddaszu pomieszczenia biurowe.
Odnowiony budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie w październiku 2017 roku.
Zakres objęty I etapem realizacji tj. budynek główny realizowany był przy udziale  środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020. W ramach projektu objętego tym dofinansowaniem wykonane zostały elementy wystawy stałej otwarcie wystawy stałej – kwiecień 2018r. – zakończenie i rozliczenie projektu – czerwiec 2018r.
Prace prowadzone były w oparciu o projekt autorstwa Jerzego Wowczaka z Autorskiej Pracowni Projektowej Jerzy Wowczak przez wykonawcę - konsorcjum firm w składzie: AGA-Bauservice Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Zygmunt Murdza Zakład Remontowo Budowlany ,,MURDZA” (partner konsorcjum), MURKRAK Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (partner konsorcjum).

Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i EFRR w ramach RPO WM 2014-2020 oraz środków Gminy Miejskiej Kraków.

Rezerwacja biletów: 12 426 50 60 lub info@mhk.pl
ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51
30-553 Kraków
tel. 12 39-68-101

Kierownik oddziału
adiunkt Katarzyna Bury
podgorze@mhk.pl


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wtorek - niedziela 9.30 - 17.00


Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i EFRR w ramach RPO WM 2014-2020 oraz środków Gminy Miejskiej Kraków.
Partnerem wystawy jest: Archiwum Narodowe w Krakowie.

Ceny biletów na wystawę:

normalny: 12 zł
ulgowy: 9 zł
grupowy (dorośli): 6 zł
grupowy ulgowy: 5 zł
rodzinny: 24 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)

wtorek dniem wolnego wstępu na wystawę główną, zwiedzanie wystawy czasowej płatne
bilet na wystawę stałą upoważnia do zwiedzenia wystawy czasowej
Rezerwuj bilety
do MHK online

Filmy

Filmy

Filmy