Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty

1. Wystawę czasową w oddziale MHK Dzieje Nowej Huty można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2. Czas zwiedzania wystawy wynosi ok. 45 min.
3. Ostatnie wejście na wystawę dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych następuje 30 min. przed jej zamknięciem, natomiast w przypadku grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych zwiedzających z przewodnikiem następuje do 45 min. przed zamknięciem.
4. Na wystawie czasowej obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów.
5. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
6. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
7. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
• broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
• materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
8. Organizacja zwiedzania Muzeum w środy:
a/ wstęp na wystawę jest wolny
b/ grupy zorganizowane mają wstęp bezpłatny, ale w przypadku skorzystania z usługi przewodnickiej ponoszą jej koszt.
9. Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do bezpłatnego i ulgowego wstępu znajduje się na stronie www.mhk.pl.
10. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
12. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletów do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum
13. Odział Dzieje Nowej Huty Muzeum organizuje zwiedzanie Nowej Huty, można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
14. Trasa zwiedzania: plac Centralny – al. Róż – przejście obok oddziału MHK Dzieje Nowej Huty – os. Urocze – pomnik Krzyża nowohuckiego przy ul. Ludźmierskiej 2 – pomnik czołg „IS-2” os. Górali 23 – Teatr Ludowy – pomnik ofiar stanu wojennego w Nowej Hucie (pomnik Bogdana Włosika) – kościół Arka Pana lub trasa odwrotna od Arki Pana do pl. Centralnego. Start w oddziale MHK Dzieje Nowej Huty na os. Słonecznym 16.
15. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 i nie mniej niż 10 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).
16. Pierwszeństwo zwiedzania mają osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
17. Osoby indywidualnie i grupy zorganizowane mogą dokonać za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (www.mhk.pl rezerwacji przewodnickiej (wymagana rezerwacja przewodnika, wyznaczonego przez muzeum min. 3 dni przed terminem zwiedzania).
18. Przewidziany czas zwiedzania Nowej Huty to 120 min.
19. Ostatnie zwiedzanie Nowej Huty dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych z przewodnikiem następuje do 30 min. przed zamknięciem oddziału Muzeum Dzieje Nowej Huty.
20. W wypadku, niewykorzystania przez grupy zorganizowane lub zwiedzających zamawiających usługę przewodnicką, rezerwacji lub braku zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej, w zarezerwowanym terminie co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
21. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania.
22. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia grup zorganizowanych nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
23. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl
24. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2012 r.


ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
a)    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie
b)    osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
c)    nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
d)    osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
e)    kombatanci
f)    osoby korzystające z programów partnerskich, w których uczestniczy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – na warunkach określonych w tych programach.

2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
a)    dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie dwoje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
b)    jedna osoba dorosła oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia

3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie:
a)    od 15 osób (licząc łącznie z opiekunami) – na wystawę stałą w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
b)  co najmniej 16 osób (licząc łącznie z opiekunami) na wystawę stałą w oddziale Podziemia Rynku
c)   co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) w pozostałych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum

4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnione jest grupa osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych artystycznych oraz studenci.

5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
a)    legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
b)    legitymacje emeryta-rencisty
c)    legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
d)    legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
e)    legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
f)    zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
g)   legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
h)   dokumenty potwierdzające wiek

os. Słoneczne 16, 31-958 Kraków
tel. (12) 425-97-75
e-mail: nowahuta[at]mhk.pl

Kierownik oddziału: kustosz Maria Wąchała-Skindzier

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wtorek  - niedziela 9.30-17.00

Ostatnie wejście na wystawę o godz. 16.30

Wstęp wolny we wtorki.

UWAGA! oddział nieczynny do 9.X.2018 - zmiana ekspozycji

Historia Nowej Huty dostępna w muzeum i na stronie NHpedia.pl.

Ceny biletów na wystawę:

normalny 6 zł
ulgowy 4 zł
rodzinny 12 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
grupowy 4 zł
grupowy ulgowy 3 zł
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

oprowadzanie po wystawie 50 zł + bilet wstępu (rezerwacja telefoniczna)
oprowadzanie/spacer po Nowej Hucie 150 zł od grupy (rezerwacja przez www.bilety.mhk.pl)
lekcja muzealna 100 zł od grupy
lekcja muzealna w szkole 140 zł
lekcje w terenie 120 zł od grupy
wycieczki objazdowe 100 zł od grupy + koszt transportu
warsztaty 120 zł od grupy
zajęcia z Krzysztoforkiem lub Dorotką: koszt warsztatu + 200 zł za udział aktora

Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszą rezerwację terminu i godziny zwiedzania.

Bilety można nabyć w kasie oddziału lub Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1
Rezerwacja usługi przewodnickiej (obejmuje jedynie oprowadzanie/spacer po dzielnicy Nowa Huta) na stronie www.mhk.pl.
 

Rezerwuj bilety
do MHK online