Niematerialne dziedzictwo miasta

Niematerialne dziedzictwo miasta

Artykuły zebrane w książce ukazują tematykę prowadzonych dyskusji podczas międzynarodowej, interdyscyplinarnej  konferencji „Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja”, która odbyła się 31 maja i 1 czerwca 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Uczestniczyli w niej muzealnicy, muzeolodzy i interpretatorzy dziedzictwa z Polski i z zagranicy (Białorusi, Chorwacji, Rosji, Słowenii, Szwajcarii i Ukrainy). Głównym tematem publikacji jest fenomen niematerialnego  dziedzictwa  kulturowego  w  strukturze  przeobrażającego się nieustannie miasta-palimpsestu. Szczególny akcent został położony na zagadnienia tradycji, folkloru i innych kulturowych przejawów aktywności człowieka w przestrzeni miejskiej.
Autorzy w swych wystąpieniach próbują odpowiedzieć na pytania, które zostały też postawione uczestnikom konferencji: Czym jest niematerialne dziedzictwo miasta? W jaki sposób wpływa ono na lokalną tożsamość? Jak  dokumentować  i  włączać  niematerialne  dziedzictwo  do  kolekcji muzealnej? Jakie są zależności między dziedzictwem niematerialnym a materialnym? Jaka jest rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w promocji i rozwoju miasta? Problematyka ta jest niezwykle istotna, gdyż to właśnie dziedzictwo  niematerialne  tworzy  niepowtarzalną  aurę  miast. Wielką wagę do tej kwestii przywiązuje również Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W 2014 roku, przy wsparciu MHK jako eksperta, dwie krakowskie tradycje zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Są to Szopkarstwo krakowskie i Pochód Lajkonika, będące od lat pod opieką naszego muzeum.
Pobierz książkę w formacie PDF

Zapraszamy również do zapoznania się z wykładami, które zostały nagrane w czasie trwania konferencji:

WSTĘP DO KONFERENCJI
WYKŁAD "KRAKÓW. MIASTO MUZEUM"
SESJA "MUZEALIZACJA"
SESJA "OCHRONA"
SESJA "IDENTYFIKACJA I DOKUMENTALIZACJA"
SESJA "TOŻSAMOŚĆ MIASTA"
SESJA "MIEJSKA AUDIOSFERA"
SESJA "PROMOCJA I ROZWÓJ MIASTA"
SESJA "EDUKACJA"

Projekt dofinansowano ze środków Miniesterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. Rynek Główny 1 (Sukiennice), 12 426 50 60
e-mail: info@mhk.pl