Muzeomania

Muzeomania

MARZEC - CZERWIEC 2018

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Pierwsza wojna światowa była dla Polski wielką szansą. Tylko zerwanie przymierza państw zaborczych, które od czasów Kongresu Wiedeńskiego było gwarantem europejskiej stabilizacji, mogło przynieść nam upragnioną wolność. Dlatego już kilka lat przed wybuchem wojny narodziła się idea czynnej walki o niepodległość, opartej na własnych siłach zbrojnych. Aktywne działania podjęto przede wszystkim w Galicji, a Kraków stał się z czasem głównym centrum polskiego ruchu niepodległościowego. Tutaj powstały Towarzystwo „Strzelec” i Drużyna Strzelecka. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego
z krakowskich Oleandrów wyruszyła w bój I Kompania Kadrowa. Tu powołano Naczelny Komitet Narodowy, który stał się zapleczem politycznym formujących się Legionów Polskich. I choć oddalony od teatru głównych wydarzeń wojennych, to właśnie Kraków został wyzwolony spod jarzma władzy zaborczej jako pierwsze polskie miasto, a data 31 października 1918 roku stała się dla nas symbolem. W dziejach miasta, który stał się cząstką niepodległego państwa polskiego, otwierał się zupełnie nowy rozdział.
Porozmawiajmy więc o Krakowie lat 1914–1918, by w kontekście wielkich i dramatycznych wydarzeń o charakterze politycznym i militarnym przeanalizować Wielką Wojnę w mikroskali jednego miasta.
Zapraszamy na wiosenno - letnią edycję Muzeomanii.
Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny z wyjątkiem Akademii małego odkrywcy.

PROGRAM DLA RODZICÓW I DZIECI

PROGRAM DLA MŁODZIEŻY

PROGRAM DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja i zapisy:
Centrum Obsługi Zwiedzających
czynne codziennie od 10.00 do 19.00
Rynek Główny 1, 31–042 Kraków
e–mail: info@mhk.pl