Konsultacje

Konsultacje

Szanowni Państwo,
Drodzy Krakowianie,
W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w ostatnich latach zaszły znaczące zmiany.
W 2000 roku Muzeum odwiedziło niewiele ponad 100 tysięcy zwiedzających, a w 2016 roku – ponad milion. Towarzyszyło temu rozszerzenie oferty działań Muzeum. Organizujemy już nie tylko wystawy stałe i czasowe, klasyczne lekcje muzealne i oprowadzania, ale również nowoczesne formy edukacji, a nawet takie wydarzenia jak bieg uliczny, koncerty oraz gry i pokazy multimedialne w przestrzeni miasta.
Muzeum wyszło daleko poza ramy ściśle pojmowanej „historyczności”. Nie zajmujemy się jedynie wąsko rozumianą historią, ale również – przy okazji szopek krakowskich czy Lajkonika – antropologią i etnologią, a nawet coraz śmielej wchodzimy w zagadnienia z zakresu socjologii – organizując cykliczne debaty poruszające zróżnicowane, aktualne zagadnienia.
Muzeum staje się instytucją nowoczesną, inkluzywną, otwartą na odbiorcę, instytucją, która chce być bliżej mieszkańców, chce uczestniczyć w dialogu o naszym mieście.
Zmiana spojrzenia na rolę muzeów w społeczeństwie i różnorodność działań podejmowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa sprawiły, że wykracza ono poza zakres wyznaczony swą nazwą.
Dlatego właśnie zapraszamy Państwa, mieszkańców Krakowa, do wzięcia udziału w dyskusji o tym, jakiego muzeum miejskiego chcemy.
Uważamy, że nazwę Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ze względu na 120-letnią tradycję należy pozostawić jako nazwę oficjalną, funkcjonującą w dokumentach. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że z wszystkich wyżej wspomnianych powodów oraz dla ułatwienia komunikacji odpowiedniejsza w codziennym użytkowaniu będzie nowa, skrócona nazwa. Nam najbliższa jest – Muzeum Kraków. Nazwa ta celowo jest nieco zadziorna i zachęca do myślenia, ale co najważniejsze, stawia Kraków na pierwszym miejscu, czyni Kraków podstawą wszelkich działań.
Niniejszym serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nowego modelu funkcjonowania oraz zmiany nazwy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Na stronie internetowej Muzeum pod adresem www.mhk.pl/konsultacje będą pojawiać się teksty i wypowiedzi dotyczące omawianej zmiany. Zapraszamy do czytania materiałów, które będziemy tam umieszczać oraz do przesyłania swoich uwag na adres e-mail: konsultacje@mhk.pl.

GŁOSY ESKPERTÓW

OPINIA ZWIĄZKU MUZEÓW MAŁOPOLSKICH

OPINIA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ PRZEWODNICKICH

Przejdź do ankiety