Wydarzenia

KL Plaszow

Zebranie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszów

dodano 09.02.2017 - aktualizacja 20.01.2019
30 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszów.
Rada Społeczna to ciało doradcze, którego zadaniem jest konsultowanie działań prowadzących do utworzenia upamiętnienia na terenie dawnego obozu. Radę tworzą eksperci i specjaliści – historycy, muzealnicy, społecznicy, samorządowcy. Różnorodne doświadczenia członków Rady Społecznej pozwalają na szeroki ogląd wyzwań i problemów przed którymi staje zespół Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pracujący nad scenariuszem przyszłego Miejsca Pamięci.
Podczas pierwszego zebrania Rady Społecznej dyrektor MHK Michał Niezabitowki przedstawił wojenną i powojenną historię dawnego obozu KL Plaszow oraz zakres działań i inicjatyw, którym podlegał poobozowy teren aż do roku 2017. Członkowie Rady w ramach wolnych wniosków wskazali wiele istotnych dla przyszłego upamiętnienia punktów węzłowych oraz kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Kolejne zebranie Rady Społecznej odbędzie się w połowie 2017 r.

W skład Rady Społecznej wchodzą:
1.    dr Marek Lasota - Przewodniczący Rady Społecznej
2.    prof. Jerzy Aleksandrowicz, Katedra Psychoterapii UJ CM
3.    Jacek Bednarz, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
4.    prof. Andrzej Chwalba, Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
5.    dr Piotr Cywiński, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
6.    dr hab. Michał Galas, Dyrektor Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
7.    Lili Haber, Przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu
8.    Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
9.    dr Jan Janczykowski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
10.    Adam Kalita, Radny Miasta Krakowa
11.    Teresa Kwiatkowska, Radna Miasta Krakowa
12.    Paweł Kubisztal, Prezes Zarządu Stowarzyszenia PODGÓRZE.PL
13.    dr hab. Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
14.    Janusz Makuch, Dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej
15.    biskup dr hab. Grzegorz Ryś, Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
16.    Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski
17.    Avner Shalev, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem
18.    prof. Aleksander Skotnicki, Prezes Zarządu Fundacji Stradomskie Centrum Dialogu
19.    dr Jörg Skriebeleit, Dyrektor Muzeum KL Flossenbürg – nieobecny
20.    Kazimierz Świst, Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
21.    Marian Turski, Międzynarodowa Rada Oświęcimska
22.    prof. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
23.    dr Anna Ziółkowska, Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie