Wydarzenia

07.02.2019 kalendarium 31
Muzeum Podgórza

Wydarzenia towarzyszące wystawie "Wolność przyszła z Podgórza"

dodano 16.11.2018 - aktualizacja 19.01.2019
Wystawa Wolność przyszła z Podgórza to trzecia z cyklu wystaw Krakowski Hejnał Wolności, który wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wystawa ukazuje drogę Polaków po upragnioną niepodległość, przybliża trudny czas zaborów i starania społeczeństwa polskiego o odzyskanie swojej tożsamości i należnego miejsca na mapie świata. Prezentowane są m.in. powstania narodowowyzwoleńcze, wydarzenia związane z proklamacją Księstwa Warszawskiego oraz utworzeniem Legionów Polskich i I wojną światową. Szczególne miejsce na ekspozycji zajmują pamiątki i informacje związane z okolicznościami przeprowadzenia 31 października 1918 r. przewrotu, który zakończył się odebraniem władzy Austriakom, przejęciem magazynów i ważnych obiektów wojskowych, w tym lotniska w Rakowicach. To ze zlokalizowanych w Podgórzu austriackich koszar wyruszyły polskie oddziały wyzwalające Kraków. 31 października 1918 r. w gmachu krakowskiego magistratu przedstawiciele władz zaborczych podpisali akt kapitulacji – po 123 latach Kraków znów był wolny!
 
OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:
 
W drodze po Wolność
Cykl wykładów ilustrujących drogę Polaków do odzyskania niepodległości. Ich treść będzie powiązana z zagadnieniami poruszonymi na wystawie, a rozszerzenie tematyki o wątki przedstawiające powstania narodowowyzwoleńcze w okresie zaborów, będzie stanowić cenne uzupełnienie narracji ekspozycyjnej.
Podczas pierwszego spotkania uczestnicy otrzymają indeksy, w których będą mogli zbierać podpisy potwierdzające udział w każdym z wykładów. Dla tych, którzy poświadczą uczestnictwo w całym cyklu, Muzeum przewidziało nagrody książkowe.
 
7 lutego (czwartek) godz. 16.00
Boże, zbaw Polskę
dr Walery Bubień (MHK)
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51
Powstanie styczniowe należy do najdłużej trwających zrywów niepodległościowych. W Krakowie co prawda nie toczyły się walki zbrojne, jednak miasto pełniło inną ważną rolę. Było miejscem werbunku i formowania oddziałów zbrojnych, zaopatrzenia w broń i ekwipunek partii powstańczych, a także schronieniem dla rannych, których umieszczano w prywatnych i przyklasztornych szpitalach. W trakcie wykładu można będzie dowiedzieć się o osobach, organizacjach, a także miejscach związanych z ruchem powstańczym prężnie działającym na terenie Krakowa.
 
14 marca (czwartek) godz. 16.00
Chcemy Polski niepodległej… – Janusz Tadeusz Nowak (MHK)
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51
Kraków należy, obok Lwowa, Wilna i Warszawy, do najważniejszych miast, które znacząco wpisały się w życiorys Józefa Piłsudskiego. Podczas wykładu przypomniane zostaną związki Marszałka z Krakowem: najpierw okres przed I wojną światową, kiedy przeniósł do Galicji działalność konspiracyjną, co zaowocowało powstaniem związków strzeleckich; następnie lata I wojny światowej, zapoczątkowane wymarszem 6 sierpnia 1914 r. na rozkaz Piłsudskiego Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów, co doprowadziło do powstania Legionów Polskich. W końcu omówione zostaną czasy po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., kiedy to Piłsudski, pełniąc różne funkcje państwowe, przybywał oficjalnie do Krakowa – np. na Święto Zjednoczenia Armii w 1919 r., pogrzeb Rokitniańczyków, w związku z wizytą marszałka Francji Ferdynanda Focha w 1923 r., na pogrzeb Juliusza Słowackiego w 1927 r. czy Święto Kawalerii na Błoniach w 1933 r. Będzie mowa także o kulcie Piłsudskiego w Krakowie – m.in. o okolicznościach jego pogrzebu na Wawelu w 1935 r., usypaniu kopca na Sowińcu i tradycji marszów Szlakiem Kompanii Kadrowej.
 
POZOSTAŁE WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

2 lutego (sobota) godz. 11.00
Jak narysować wolność? – Anna Surma (MHK), Artur Wabik
Warsztaty komiksowe dla rodzin z dziećmi
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51
W czasie zajęć opowiemy historię Antoniego Stawarza, na podstawie której z powodzeniem można nakręcić film przygodowy. Poznamy jego nieoceniony wkład w wydarzenia związane z oswobodzeniem Krakowa 31 października 1918 r., a następnie razem z artystą zaprojektujemy i wykonamy prawdziwy komiks, którego bohaterem będzie właśnie porucznik Stawarz.
Obowiązuje rezerwacja miejsc w Centrum Obsługi Zwiedzających (tel. 12 426-50-60)
Zajęcia bezpłatne.
 
2 marca (sobota) godz. 11.00
Jak narysować wolność? – Anna Surma (MHK), Artur Wabik
Warsztaty komiksowe dla rodzin z dziećmi
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51
W czasie zajęć opowiemy historię Antoniego Stawarza, na podstawie której z powodzeniem można nakręcić film przygodowy. Poznamy jego nieoceniony wkład w wydarzenia związane z oswobodzeniem Krakowa 31 października 1918 r., a następnie razem z artystą zaprojektujemy i wykonamy prawdziwy komiks, którego bohaterem będzie właśnie porucznik Stawarz.
Obowiązuje rezerwacja miejsc w Centrum Obsługi Zwiedzających (tel. 12 426-50-60)
Zajęcia bezpłatne.

OPROWADZANIA KURATORSKIE

21 lutego (czwartek), godz. 14:30
21 marca (czwartek), godz. 14:30

Wstęp w cenie biletu

Przejdź do wystawy