Wydarzenia

18.01.2019 kalendarium 31
Fabryka Schindlera

Wydarzenia towarzyszące wystawie "Pomyśl o pseudonimie dla siebie"

dodano 27.09.2018 - aktualizacja 16.12.2018
Zapraszamy na wydarzenia towarzyszace wystawie Pomyśl o pseudonimie dla siebie, prezentowanej w Fabryce Emalia Oskara Schindlera do 7 lipca 2019.
 
2019
STYCZEŃ 
18 stycznia (piątek), godz. 18.00 
Co dalej? Losy krakowskich harcerzy Szarych Szeregów po 1945 r.
Wykład hm. Marcina Kapusty HR (IPN O/Kraków), oddział MHK Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2
Po 1945 nowa władza ludowa represjonowała byłych żołnierzy AK. Harcerze Szarych Szeregów stawali często przed dramatycznym dylematem: czy mają być wierni szczeremu pragnieniu formowania nowych pokoleń w duchu braterstwa oraz wierności Ojczyźnie i wejść w struktury odradzającego się harcerstwa? Czy z powodu sytuacji politycznej odciąć się od swojego osobistego doświadczenia i zostawić wychowanie młodego pokolenia władzy komunistycznej? Wykład będzie opowieścią o tym, jak potoczyły się powojenne losy niektórych krakowskich Zawiszaków. 

LUTY
12 lutego (wtorek), godz. 18.00 
Ulica Pomorska
Wpływ dramatycznych przeżyć wojennych na kolejne pokolenia ofiar
Wykład prof. Dr. hab. Krzysztofa Rutkowskiego (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum)
Zakończenie wojny nie oznaczało końca traumy obozowej. Wielu więźniów stawało się pacjentami psychiatrów i psychologów. Syndrom poobozowy (KZ-syndrom) zbierał obfite żniwo. Na czym on polegał? Jak to jest możliwe, że jest on dziedziczony, nie tylko przez dzieci i wnuków więźniów obozów zagłady, ale także przez całe rodziny?
 
MARZEC 
1 marca (piątek), godz.18.00
Ulica Pomorska
Czy ta walka miała sens ? Zyski i cena oporu antyniemieckiego w okupowanej Polsce

Debata historyków. Uczestnicy debaty będą się zastanawiać, jakie znaczenie dla ówczesnych i późniejszych dziejów Polski miała walka zbrojna w okupowanym kraju. Czy stawianie oporu Niemcom – w obliczu tak wielkich strat materialnych i ludzkich – miało sens? Może najlepszym wyjściem dla kraju i społeczeństwa byłoby cierpliwe i spokojne przeczekanie zawieruchy wojennej?
 
KWIECIEŃ
13 kwietnia (sobota), godz.12.00 
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Pomyśl o pseudonimie dla siebie…

26 kwietnia (piątek), godz. 10.00 
Start: Ulica Pomorska
Wszyscy jesteśmy żołnierzami
Gra miejska przygotowana we współpracy z IPN w Krakowie, Tomasz Stachów, Dariusz Gorajczyk (Referat Edukacji Historycznej IPN)
Gra tematycznie nawiązuje do dziejów konspiracji w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945. Skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich wraz z nauczycielami oraz uczestników indywidualnych. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami wymagającymi wykazania się dużą wyobraźnią, umiejętnością wyciągania wniosków i praktycznym zastosowaniem uzyskanych informacji. Tłem dla gry jest ponura rzeczywistość okupowanego Krakowa, a biorą w niej udział ludzie młodzi, których rówieśnicy sprzed ponad 75 lat traktowali niebezpieczeństwo jako wyzwanie. Dla najlepszych drużyn przewidziane zostały nagrody rzeczowe i wydawnictwa muzealne.
Rejestracja 6-osobowych zespołów do gry pod nr. tel. 12 633 14 14 lub na adres gry@mhk.pl
 
MAJ 
11 maja (sobota), godz. 12.00
Śladami konspiracji
Spacer edukacyjny, przewodnikiem będzie Wojciech Górny (MHK).
Spacer edukacyjny na trasie Fabryka Schindlera – ul. Zabłocie – pl. Bohaterów Getta – ul. Bolesława Limanowskiego – Rynek Podgórski
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą miejsca związane z cywilną i wojskową działalnością konspiracyjną na terenie Podgórza – miejsca związane m.in. z Żydowską Organizacją Bojową i z harcerzami podgórskiego plutonu Grup Szturmowych „Alicja”.
Miejsce zbiórki: Fabryka Schindlera
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 
CZERWIEC 
8 czerwca (sobota), godz. 12.00 
Śladami konspiracji
Spacer edukacyjny, przewodnikiem będzie Wojciech Górny (MHK).
Spacer edukacyjny na trasie Fabryka Schindlera – ul. Zabłocie – pl. Bohaterów Getta – ul. Bolesława Limanowskiego – Rynek Podgórski
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą miejsca związane z cywilną i wojskową działalnością konspiracyjną na terenie Podgórza – miejsca związane m.in. z Żydowską Organizacją Bojową i z harcerzami podgórskiego plutonu Grup Szturmowych „Alicja”.
Miejsce zbiórki: Fabryka Schindlera
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 
15 czerwca (sobota), godz.15.00 
Oprowadzanie po wystawie czasowej Pomyśl o pseudonimie dla siebie

LIPIEC
7 lipca (niedziela), godz. 15:00 
Finisaż wystawy: oprowadzanie po wystawie czasowej Pomyśl o pseudonimie dla siebie…
 
* Od 1 października 2018 do 20 czerwca 2019 istnieje możliwość zgłaszania grup na bezpłatny warsztat pt. Konspiratorzy – ludzie Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie. Zajęcia mają na celu zaprezentowanie historii Polskiego Państwa Podziemnego przez pryzmat losów tworzących go ludzi, zaangażowanych w pracę społeczną i polityczną. Działając w skrajnie trudnych warunkach byli wyrazicielami ówczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i średnich. Poziom trudności prowadzonych zajęć każdorazowo dostosowany będzie do wieku oraz wiedzy uczestników. Warsztaty obejmują kwestie z zakresu takich przedmiotów jak: język polski, wiedza o społeczeństwie i historia. Zgłoszenia pod nr. tel.: 12 257-10-17, 12 257-00-95, 12 257-00-96 wew. 104
 
Przejdź do wystawy