Wydarzenia

13.02.2019 kalendarium 31
Jubileusz 120-lecia MHK

Muzeum w mieście. Miasto w muzeum.

dodano 13.12.2018 - aktualizacja 20.01.2019
Współczesne muzea miejskie stają się nie tylko depozytariuszami przeszłości prezentując fenomen swojego dziedzictwa kulturowego. Bardzo często scenariusze wystaw zmieniając geografię dotychczasowych zainteresowań skupiają się na ilustracji teraźniejszych elementów synergii miasta. Nowe ekspozycje w muzeach miejskich stanowią rodzaj obywatelskiego forum,  partycypacyjnej agory czy interdyscyplinarnej refleksji nad spuścizną miasta i współczesną palimpsestową przestrzenią, wychodząc daleko poza obręb white cube. Celem planowanego cyklu wykładów będzie próba podzielenia się doświadczeniami jak te elementy realizowane są  w kilku spektakularnych przestrzeniach projektów europejskich.
Wybrane egzemplifikacje stanowić będą również pretekst do debaty nad rolą muzeum w niezwykle dynamicznym krajobrazie współczesnych ośrodków europejskich, akcentując jego rolę w budowaniu złożonych i kosmopolitycznych społeczności oraz prospektywny charakter. Pojawią się również prezentacje ilustrujące zmianę w konstytutywnym postrzeganiu instytucji muzeum miejskiego na przykładzie krajowych odwołań.
Kuratorem wydarzenia jest Michał Grabowski (MHK). 
 
Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone symultanicznie.
 
Wszystkie wykłady będą odbywały się w Sali Miedzianej (Pałac Krzysztofory)

PROGRAM
13 lutego (środa)
dr Jan Gerhow, dyrektor Muzeum Historycznego Franfurtu
The complete reneval of an old city museum: Historisches Museum Franfurt ( 2010 – 2018).

6 marca (środa)
Agata Abramowicz,
wicedyrektor Muzeum Miasta Gdyni
Miasto i mieszkańcy w centrum zainteresowań. Wystawa stała oraz inne projekty partycypacyjne Muzeum Miasta Gdyni

3 kwietnia (środa)
Janet Dugdale, dyrektor Muzeum Liverpoolu
It’s HOW we do it that matters: curiosity and collaboration in the Museum of Liverpool.

8 maja (środa)
Ewa Nekanda – Trepka, dyrektor Muzeum Warszawy
Rzeczy warszawskie w Muzeum Warszawy.

5 czerwca (środa)
Tiina Merisalo, dyrektor Muzeum Miasta Helsinki
Shaking up the Museum Concept – the Retkinking of Helsinki City Museum.

26 czerwca (środa)
dr Lucjan Buchalik,
dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach
Od izby muzealnej do muzeum rejestrowanego, między regionem a egzotyką.

4 września (środa)
dr Volker Rodekamp,
dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Lipska
The current role of city museum. Museum as a part of a changing society.

25 września (środa)
dr Mariake von Bommel, dyrektor Muzeum Rzeki w Antwerpii
How to make an impact building a new museum in a changing city.

26 września (czwartek)
dr Paul van de Laar, dyrektor Muzeum Miasta Rotterdamu
How a City Museum connect people: the case of Rotterdam.

6 listopada (środa)
dr hab. Waldemar Ossowski
, dyrektor Muzeum Gdańska
Misje muzeów a zmiany w zarządzaniu Muzeum Gdańska.

4 grudnia (środa)
Joana Sousa Monteiro,
dyrektor Muzeum Miasta w Lizbonie
Perspectives on city museum from today: concepts, programmes and the case of the Museum of Lisbon.