Wydarzenia

KL Plaszow

Miejsce Pamięci KL Plaszow - Raport za okres 2016-2017

dodano 15.01.2018 - aktualizacja 19.01.2019
26 stycznia 2017 roku Gmina Miejska Kraków, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa podpisały trójporozumienie – dokument-kamień węgielny przyszłego upamiętnienia KL Plaszow. W jego preambule czytamy:
Obowiązek zachowania w pamięci cierpienia i śmierci, które były udziałem więźniów KL Plaszow, jest fundamentem, na którym budować będziemy wspólne, obywatelskie społeczeństwo. My, przedstawiciele trzech instytucji, dla których pamięć o przeszłości będąca budulcem przyszłości jest szczególnie istotna, łączymy się we wspólnym działaniu, którego celem jest stworzenie spójnego upamiętnienia, właściwego do skali zbrodni dokonywanych w dawnym obozie KL Plaszow. Pamięć stanowi depozyt, z którego my, współcześni, nie tylko powinniśmy, ale mamy też obowiązek rozumnie czerpać, by przyszłość nie powielała błędów historii.
Słowa te są nie tylko deklaracją czynnej woli zaangażowanych w tę pracę podmiotów, ale również najpełniej wyrażają nasze wspólne intencje co do wagi i znaczenia pracy na rzecz tego właśnie upamiętnienia. Ważna jest również świadomość, że choć porozumienie ma trzech sygnatariuszy, to dokument powinien posiadać puste, elastyczne pole, w które wraz z upływającym czasem wpisywane byłyby kolejne podmioty: instytucje i ludzie prywatni. Bo sprawa upamiętnienia KL Plaszow jest przede wszystkim tematem, który jednoczy często bardzo różne środowiska. Oczywiście jest również tematem gorącym, angażującym wiele podmiotów w dyskusję nad jego formą, wyrazem i sposobem realizacji.
Wydawnictwo, które oddajemy do Państwa rąk jest raportem-sprawozdaniem z dwuletniej działalności, ogromnej pracy, którą wykonali pracownicy MHK wraz ze współpracującymi z nimi specjalistami. To niezliczona ilość kwerend, wyjazdów, mozolnej, mrówczej pracy nad scenariuszem i trudnych, lecz jakże fascynujących badań archeologicznych na tym jakże bolesnym terenie.


Miejsce Pamięci KL Plaszow - Raport za okres 2016-2017