Wydarzenia

29.01.2019 kalendarium 31
Pałac Krzysztofory

Krakowskie Kolokwium: "11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej"

dodano 02.01.2019 - aktualizacja 19.01.2019
29 stycznia o godzinie 18:00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus, na debatę 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej.

Historia Święta Niepodległości, dyskusje wokół daty odzyskania niepodległości, pamięć o niepodległości – oto tematy podejmowane w debacie wokół książki 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej, wydanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Perspektywa ujęta w publikacji obejmuje także inne kraje Europy Środkowej (Austrię, Czechosłowację, Finlandię, Estonię, Jugosławię i Węgry) i pozwala umieścić polski przypadek w szerokim zestawieniu regionalnych dyskusji o pamięci odzyskania niepodległości. Mieszczą się w nim nie tylko konkurencyjne i potencjalne miejsca pamięci (pielęgnowane przez różne ugrupowania polityczne, mniejszości narodowe i zmarginalizowane grupy społeczne), lecz także procesy wyparcia i odrzucenia skutków Wielkiej Wojny w krajach, które ją przegrały. Dla zdecydowanej większości społeczeństwa rodzącej się Drugiej Rzeczypospolitej nie ulegało wątpliwości, że odzyskanie niepodległości było wielkim sukcesem i wyznaczało nowy rozdział w narodowej historii. Wymaga więc szczególnego upamiętnienia i świętowania. Problem w tym, że nawet sprawa tak elementarna, jak ustalenie daty symbolizującej to wydarzenie, okazała się niełatwa i praktycznie przez całe dwudziestolecie międzywojenne toczył się spór o to, kiedy i jak należałoby fakt ten świętować. Autorzy publikacji prowadzą swą opowieść aż do dnia dzisiejszego, kiedy spór o prawo własności do symboli narodowych wydaje się równie gorący jak przed kilkudziesięciu laty. 
Udział w debacie wezmą prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Maciej Górny (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie), dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie). Rozmowę poprowadzi prof. Jacek Purchla. 

Współorganizatorem debaty jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
 
Krakowskie kolokwium to cykl debat na ważne tematy dotyczące historycznego i współczesnego Krakowa. Nazwa „kolokwium” pochodzi od łacińskiego wyrazu colloquium, czyli „rozmowa”. Muzealne kolokwium to miejsce wymiany poglądów na tematy związane z Krakowem, najczęściej ujęte w szerszym kontekście ogólnopolskim i europejskim. To forum prezentacji różnorodnych myśli i koncepcji w zabytkowych wnętrzach muzealnych. Uczestnikami debat są znani przedstawiciele świata nauki i kultury Krakowa oraz najważniejszych polskich ośrodków naukowych. Spotkania popularyzują aktualny stan wiedzy na temat miasta oraz inspirują do samodzielnego odkrywania go na nowo.
Debaty odbywają się we wtorki o godz. 18.00 w Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus).