Wystawy zagraniczne

18.03.2016 -
- 24.07.2016
kalendarium 31
Muzeum Historii Budapesztu

Wystawa "Na wspólnej drodze. Budapeszt i Kraków w średniowieczu"

dodano 14.03.2016
Opcjonalny podpis
Wystawa Na wspólnej drodze. Budapeszt i Kraków w średniowieczu powstała w wyniku współpracy dwóch instytucji: Muzeum Historii Budapesztu i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Ekspozycja prezentuje dynamiczny rozwój obu miast od ich początków aż po czasy nowożytne. Ideą jej twórców było zaprezentowanie dziejów Krakowa i Budapesztu z podkreśleniem wspólnych dla obu miast procesów, zjawisk czy postaci w tym okresie. Można to porównać do wędrówki po dwóch sąsiadujących z sobą ścieżkach, które co pewien czas przybliżają się do siebie, czasem się łączą, ale czasem też się od siebie oddalają. Formuła wystawy stara się odzwierciedlić tę ideę wspólnej drogi. Oczywiście tak rozległa tematyka wymagała dokonania wyboru prezentowanych zagadnień. Kierowaliśmy się koncepcją przedstawienia obrazu naszego miasta na różnych etapach jego rozwoju, z podkreśleniem wydarzeń czy zjawisk szczególnych, które do dziś są obecne w świadomości krakowian. Równie ważna była chęć przedstawienia tych dziejów w atrakcyjnej i przejrzystej formie, czytelnej i zrozumiałej dla węgierskiej publiczności. Autorom zależało także na tym, aby w historyczną narrację wpleść wątki mitologii miejskiej, która w sposób spójny, barwny i obrazowy przechowała w przystępnej formie ważne, nie zawsze łatwe do wytłumaczenia, procesy czy wydarzenia. Te wątki są o tyle istotne, że obrazują ciągle żywą i obecną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, tradycję miejską. Dlatego też tematyka legend znalazła swoje ważne miejsce na wystawie.
Narrację zbudowaliśmy wykorzystując i komponując z sobą kilka elementów ekspozycyjnych. Pierwszy z nich to prezentowane zabytki, które czasem swego powstania, funkcją lub przekazywanymi treściami kulturowymi odnoszą się do tematu wystawy. Najogólniej rzecz ujmując, obrazują życie codzienne dawnych krakowian, które pulsowało w przestrzeni miejskiej przez kilka stuleci. Czasem, mając utrudniony dostęp do obiektów oryginalnych, wykorzystaliśmy ich kopie, uznając, że w warstwie informacyjnej ilustrują one ważne zagadnienia z dziejów Krakowa.
Obiekty zabytkowe wymagały zbudowania właściwego dla nich kontekstu, osadzenia ich w szerszym i spójnym obrazie. Posłużyły temu zamieszczone na wystawie opisy, podpisy pod eksponatami, a także makiety, przedstawiające charakterystyczne dla Krakowa obiekty sakralne i świeckie. Na ekspozycji znalazły się także wizualizacje i filmy w technice 3D oraz filmy dokumentalne. Podsumowując należy podkreślić, że naczelną ideą, przyświecającą autorom scenariusza w czasie prac nad jego przygotowywaniem, była chęć stworzenia solidnej, a jednocześnie spójnej i interesującej narracji o dawnym Krakowie, atrakcyjnej i ciekawej dla węgierskiej publiczności, która będzie mogła ją konfrontować ze świetnie jej znanymi dziejami Budapesztu.

Wystawa jest prezentowana w:
Muzeum Historycznym Budapesztu
Szent Gyorgy ter. 2
1014 Budapest

Kuratorzy wystawy:
Łukasz Walas, Jacek Zinkiewicz, Michał Szczerba

Współpraca międzynarodowa:
Michał Grabowski

Konserwacja:
Dominik Dziadusz

Organizacja:
Zuzanna MiśtalRezerwuj bilety
do MHK online