Wystawy

07.10.2015 -
- 22.11.2015
kalendarium 31
Pałac Krzysztofory

Wystawa "Kraj Ottonów – Saksonia Anhalt. Od peryferii do centralnego regionu w Europie"

dodano 01.10.2015
Opcjonalny podpis
Prezentowana w Pałacu Krzysztofory wystawa planszowa przedstawia najważniejsze zabytki z czasów panowania dynastii Ottonów (919–1024) znajdujące się na terenie Saksonii-Anhalt. Ziemie tego niemieckiego kraju związkowego stały się w czasach panowania cesarza Ottona I Wielkiego politycznym centrum rozległego państwa.
Dla Polski ważną datą jest rok 1000, kiedy do Gniezna z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha przybył cesarz Otton III i został przyjęty przez ówczesnego władcę ziem polskich księcia Bolesława Chrobrego. Podczas tej uroczystej wizyty, nazwanej później zjazdem gnieźnieńskim, została utworzona polska metropolia kościelna z arcybiskupstwem w Gnieźnie i podległymi mu biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. W trakcie spotkania Otton III wręczył polskiemu księciu kopię włóczni św. Maurycego. Przekazanie jej Bolesławowi Chrobremu oznaczało włącznie Polski do rodziny krajów europejskich.
Cesarz Otton III – władca Niemiec i Italii – podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym wystąpił z ideą utworzenia uniwersalnej monarchii chrześcijańskiej składającej się z czterech części: Galii, Italii, Germanii i Słowiańszczyzny. Władcą tej ostatniej miał zostać Bolesław Chrobry. Idea ta miała połączyć różne kraje europejskie w jedno mocarstwo. Dzisiejsza Unia Europejska, zrzeszająca 28 państw, pod pewnym względem może odwołać się do dziedzictwa uniwersalnego programu Ottona III, który chociaż powstał w okresie średniowiecza, zakładał m.in. utworzenie wspólnoty europejskich krajów.
Na wystawie można zobaczyć miejsca związane z ważnymi wydarzeniami z życia cesarzy należących do dynastii Ottonów. Wystawa będzie prezentowana w średniowiecznych piwnicach Pałacu Krzysztofory od 7 października do 22 listopada 2015 roku.

Towarzysząca wystawie oferta edukacyjna:
– prezentacja wystawy Kraj Ottonów – Saksonia Anhalt. Od peryferii do centralnego regionu w Europie (oprowadzanie: 45 min.)
– O zjeździe gnieźnieńskim i Krakowie przedlokacyjnym. Zajęcia odbywają się na wystawach: Kraj Ottonów – Saksonia Anhalt oraz Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń (lekcja: 60 min.)
wernisaż odbędzie się na Sali Miedzianej, 7 października o 12:00

Wstęp na wystawę bezpłatny.

Godziny otwarcia:
wtorek - niedziela, godz. 10:00-17:30

Ostatnie wejście na wystawę o 16:45.

Rezerwuj bilety
do MHK online