Wystawy czasowe

13.10.2016 -
- 02.04.2017
kalendarium 31
Fabryka Schindlera

Wystawa "Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939-1945"

dodano 28.09.2016
Opcjonalny podpis
Wystawa Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939-1945 prezentuje mało znane fakty dotyczące obozów jenieckich zorganizowanych w Krakowie przez niemieckiego okupanta. Przedstawimy na niej między innymi niemal zapomnianą historię Stalagu 369, obozu podoficerskiego mieszczącego się w czasie wojny w Kobierzynie. Przez obóz ten przeszło kilkanaście tysięcy żołnierzy pokonanych armii francuskich, belgijskich, holenderskich oraz sowieckich. Zaprezentowane zostaną też losy Dulagów - obozów przejściowych i szpitala jenieckiego w okupowanym Krakowie.

Na wystawie przedstawiono sytuację jeńców na różnych etapach wojny – od punktów zbornych mieszczących się w mieście w pierwszych dniach września 1939 roku, przez obozy przejściowe i szpital jeniecki, aż po Stalag 369 i jego ewakuację. Wystawa, a także towarzysząca jej publikacja, stanowią pierwszą w Polsce próbę kompleksowego przedstawienia tego tematu.
Mianem Stalagu 369 określa się szereg obozów jenieckich podlegających wspólnej komendanturze mieszczącej się w Borku Fałęckim, w budynku szkoły przy ul. Montwiłła-Mireckiego.  W maju 1942 roku przemianowano obóz na Stalag 369. Początkowo przetrzymywano w nim jeńców sowieckich, którzy byli wykorzystywani m.in. przy budowie obozu głównego w Kobierzynie. Docelowymi mieszkańcami obozu głównego w Kobierzynie byli odmawiający pracy na rzecz okupanta jeńcy francuscy z obozów na terenie Rzeszy, którzy sami siebie nazywali „opornymi”. Wraz z grupą Francuzów osadzono tu jeńców belgijskich i holenderskich. Jeńców sowieckich przetrzymywano m.in. w byłych koszarach kawaleryjskich 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, forcie 33 Krakus, w dawnej garbarni przy ul. Barskiej i w innych punktach miasta.
Kolejny segment wystawy będzie prezentował historię polskich jeńców wojennych. W różnych częściach Krakowa, m.in. w magistracie zorganizowano punkty zborne, skąd polskich jeńców wojennych kierowano do obozów przejściowych – tzw. Dulagów. Wskazuje się trzy, podlegające wspólnej komendanturze, miejsca skoszarowania jeńców – w Łobzowie, na Dąbiu oraz w Kobierzynie, gdzie jeńców przetrzymywano w byłych koszarach kawaleryjskich 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego.
W tej części wystawy zostaną zaprezentowane też sylwetki Polaków, którzy znaleźli się wśród więźniów Stalagu 369. Najczęściej trafiali oni do obozu jako żołnierze Armii Czerwonej.
Ważnym miejscem w tamtym okresie był szpital wojskowy na ul. Skarbowej, zorganizowany naprędce dla żołnierzy rannych w kampanii wrześniowej. Niemcy, zajmując miasto, przejęli szpital razem z chorymi, automatycznie czyniąc to miejsce szpitalem jenieckim.
Kolejna, trzecia część pracy została poświęcona formom upamiętniania jeńców wojennych przetrzymywanych na terenie Krakowa – stolicy Generalnego Gubernatorstwa.
Wszystkie wymienione zagadnienia dotycząc polskich jeńców wojennych zostaną zaprezentowane za pomocą fotografii i materiałów archiwalnych umieszczonych na ścianach korytarza prowadzącego do sali poświęconej stałemu obozowi jenieckiemu w Kobierzynie.

Wystawa będzie prezentowana w Fabryce Emalia Oskara Schindlera od 13.10.2016 do 02.04.2017 r.

Zapraszamy na WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kurator wystawy:
Tomasz Owoc

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE

Godziny otwarcia:
sezon zimowy (listopad-marzec)
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek-niedziela 10.00-18.00
sezon letni (kwiecień-październik)
poniedziałek 10.00-16.00 (1. poniedziałek miesiąca czynne do 14.00)
wtorek-niedziela 09.00-20.00

Rezerwuj bilety
do MHK online