Wystawy zagraniczne

01.07.2016 -
- 20.08.2016
kalendarium 31
Zadar

Wystawa CRACOVIA.3D w Zadarze

dodano 01.07.2016
Opcjonalny podpis
Wystawa CRACOVIA.3D. Krakowska przestrzeń miejska w dobie funkcjonowania prawa magdeburskiego od 1 lipca będzie udostępniona zwiedzającym w Muzeum Narodowym w Zadarze.

Wystawa przedstawia 500-letni okres historii miasta Krakowa. Od momentu ogłoszenia w połowie XIII wieku przez księcia Bolesława V Wstydliwego aktu lokacji Krakowa na prawie magdeburskim do czasu uchwalenia przez Sejm Czteroletni Prawa o miastach, które pod koniec XVIII wieku położyło kres funkcjonowaniu prawa niemieckiego w Polsce.

Zwiedzając wystawę możemy zapoznać się z aspektami życia w mieście prawa magdeburskiego, takimi jak:  rozwój układu przestrzennego aglomeracji krakowskiej, miejska organizacja samorządowa i sądownicza, rzemiosłem, strukturą cechową zawodów oraz handlem o zasięgu europejskim. Poznamy siedziby kupców i mieszczan, dowiemy się, jak zmieniał się system obronny miasta oraz jaki kształt otrzymała chrześcijańska architektura sakralna.

Prezentujemy również kilka cennych zabytków z czasów funkcjonowania Krakowa według reguł nakreślonych normami prawa magdeburskiego. Są to obiekty należące do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którego pracownicy są odpowiedzialni za powstanie tej wystawy.

Przedstawiamy wyniki prac zespołu ekspertów, który, wykorzystując najnowsze badania naukowe i obecne możliwości techniczne, odtworzył wygląd aglomeracji krakowskiej z okresu największej świetności miasta w połowie XVII wieku oraz ukazał przemiany urbanistyczne Rynku krakowskiego od czasów przedlokacyjnych po drugą połowę XVIII wieku.

Efektem pracy ekspertów są komputerowe wizualizacje uzyskane za pomocą techniki trójwymiarowego modelowania oraz wykonane na ich podstawie modele fizyczne.
trzy metrowa panorama przedstawia spektakularny widok Krakowa według stanu z połowy XVII wieku wraz z otaczającymi miasto przedmieściami, jurydykami i wsiami.

Historyczne rekonstrukcje zestawiono z dawnymi rycinami oraz ze współczesnymi fotografiami Krakowa, aby uzmysłowić zwiedzającemu skalę zmian, które zachodziły na przestrzeni czasu w topografii całego miasta.

Oprawę multimedialną stanową filmy: „Cracovia. Origo”, „Cracovia A.D. 1650” oraz „Kraków. Dziś”.

Wystawa będzie czynna do 20 sierpnia 2016 roku.

Organizatorem wystawy jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Zadarze.

Wystawa jest prezentowana w:
MUZEJ GRADA ZADRA
Poljana pape Aleksandra III

Kurator wystawy:
Piotr Opaliński

Kurator wystawy w Zadarze:
Ivana Drazic

Współpraca międzynarodowa:
Michał Grabowski

Organizacja:
Marzena Przybyła

Rezerwuj bilety
do MHK online