Wystawy zagraniczne

12.10.2017 -
- 30.01.2018
kalendarium 31
Zamek w Starej Lubowli

Wystawa "Cracovia 3D. Przestrzeń miejska Krakowa w dobie funkcjonowania prawa magdeburskiego"

dodano 12.10.2017
Opcjonalny podpis
Prezentowana od 12 października 2017 na Zamku w Starej Lubowli (Słowacja) wystawa Cracovia 3D. Przestrzeń miejska Krakowa w dobie funkcjonowania prawa magdeburskiego prezentuje efekty prac prowadzonych systematycznie od 2005 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w ramach projektu obejmującego stworzenie wirtualnego obrazu dawnej miejskiej zabudowy.
Ekspozycja jest efektem kilkuletnich prac dużego zespołu specjalistów: grafików komputerowych, architektów, historyków, archiwistów, historyków sztuki oraz architektury i stanowi już ósmą odsłonę zagraniczną tego projektu. Do tej pory efekty projektu zaprezentowano w formie czasowych ekspozycji  w muzeach Moskwy, Koszyc Magdeburga, Lipska, Montrealu i Zadaru. W tym roku w sierpniu otwarto kolejną odsłonę tego projektu w Muzeum Historycznym w Trokach.
Tytuł Cracovia 3D nawiązuje do tradycji dawnych mistrzów grafiki, tworzących panoramiczne widoki, posługujących się objaśniającymi opisami, umieszczanymi w polu przedstawienia. Przykłady do których się odwołujemy są liczne. Najbliższą relację stanowi panorama Krakowa zamieszczona w wydawnictwie Civitates Orbis Terrarum w 1617 roku. Wspomniany widok inspirował do stworzenia rekonstrukcji Krakowa i stanowił ważne źródło ikonograficzne. Zastosowana technika wizualizacji 3D zastąpiła miedzioryt.
Korzystając z aktualnych możliwości, zamiast rylca i płyty miedziorytniczej użyta została technika komputerowa trójwymiarowego modelowania. Obraz uzyskany za pomocą techniki 3D odtwarza stan aglomeracji Krakowa i dawnych miast sąsiadujących: Kazimierza i Kleparza wraz z przedmieściami, jurydykami i wsiami, w połowie XVII wieku oraz ewolucję zabudowy Rynku krakowskiego, na przestrzeni XIII – XVIII wieku. Wybrane fragmenty miasta zostały opracowane, z uwzględnieniem kolejnych etapów przemian architektonicznych.
Na planszach wielkoformatowych przedstawiono syntetyczny obraz przemian architektonicznych i urbanistycznych miasta oraz dziedzictwo prawa magdeburskiego. Wyeksponowano obiekty związane z handlem dalekosiężnym.
Oprawę multimedialną stanową animacje komputerowe Cracovia. Origo (Kraków. Początek) i Cracovia. A.D. 1650. Filmy obrazują początki kształtowania się krakowskiego zespołu osadniczego do połowy XIII wieku oraz miasto w szczytowej fazie rozwoju urbanistycznego i architektonicznego w I połowie XVII wieku.
Dopełnieniem wystawy są makiety architektoniczne.

Wystawę będzie można oglądać od 12 października 2017 do 30 stycznia 2018 na Zamku w Starej Lubowli (Słowacja).

Kurator:
Michał Szczerba

Współpraca międzynarodowa:
Michał Grabowski

Organizacja:
Anna Basta

Rezerwuj bilety
do MHK online