Wystawy stałe

Muzeum Podgórza

Miasto pod kopcem Kraka

dodano 08.10.2016
Opcjonalny podpis
Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, to wyjątkowe miejsce. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Podgórza. Oni sami, jak również pozostali mieszkańcy Krakowa, uczestniczą we współtworzeniu tego miejsca, zarówno poprzez przekazywanie pamiątek i dzielenie się wspomnieniami, jak i aktywny udział w spotkaniach informacyjnych na temat projektu, organizowanych cyklicznie przez MHK.
Wystawa główna Miasto pod kopcem Kraka opowiada o historii i fenomenie Podgórza – miasta wielokulturowego i wielonarodowościowego, o jego spektakularnym sukcesie przemysłowym, a także o jego mitologii i warstwie legendarnej.
Poza organizacją wystaw, oddział ten zajmować się będzie działalnością edukacyjną. Jednak, jednym z najważniejszych aspektów działalności muzeum ma być integracja społeczności Podgórza. Ma się ono stać swego rodzaju centrum spotkań społeczności lokalnej.
Działalność muzeum będzie dotyczyła całego prawobrzeżnego Krakowa, podczas gdy tematyka wystawy stałej skoncentruje się na historii dawnego miasta Podgórze.
Otwarcie Muzeum Podgórza zaplanowano na wiosnę 2018 r.

Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach zadania inwestycyjnego „Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w celu utworzenia Muzeum Podgórza”, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wspólnie z Gminą Miejską Kraków.

Koncepcja wystawy stałej Miasto pod kopcem Kraka
Wystawa stała zajmie parter tzw. „Zajazdu pod św. Benedyktem” przy ul. Limanowskiego – cztery sale i sień oraz salę na poziomie -1, o łącznej powierzchni około 294 m kw. Ekspozycja będzie opowiadała o dziejach terenów należących do miasta Kazimierza, położonych na prawym brzegu Zakazimierki, gdzie w końcu XVIII w. powstało miasto Podgórze, o tymże mieście (1784-1915) i późniejszej dzielnicy nr XXII Podgórze, stanowiącej obecnie część rozległej dzielnicy XIII Krakowa. Dzieje te będą zaprezentowane w układzie chronologiczno-problemowym, od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności. Obok zabytkowych artefaktów (w tym: autentyczne dokumenty, militaria, sztychy, grafiki, rysunki i fotografie), na ekspozycji pojawią się makiety, instalacje, rekonstrukcje cyfrowe, a także multimedialne prezentacje.
Bohaterem wystawy jest miejsce, które z podkrakowskiej osady rolniczej, z przemysłowym potencjałem, w ciągu niespełna 100 lat zamienia się w nowoczesne miasto, zamieszkane przez świadome, postępowe społeczeństwo; miasto, które w założeniach miało być austriackie, a stało się miejscem, gdzie rozpoczął się proces odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Na ekspozycji nie zabraknie miejsca dla mieszkańców Podgórza i lokalnych społeczników, w których głowach narodziła się i urzeczywistnia idea Muzeum Podgórza. Podzielą się oni ze zwiedzającymi swoimi wspomnieniami w formie historii mówionej. Ta część wystawy będzie uzupełniania także po otwarciu – Podgórzanie będą m.in. mieli możliwość nagrania swoich wspomnień.

W każdej z sal parteru i sieni przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia społeczno-kulturalne, gospodarcze i polityczne, mające dominujący wpływ na kształtowanie się kulturowego obrazu Podgórza i jego dziedzictwa, widocznego obecnie w zachowanych świadkach minionego czasu, ale też oddziaływującego na współczesną świadomość historyczną mieszkańców Krakowa. W ciąg zwiedzania wpisana jest ścieżka dziecięca stanowiąca integralną część wystawy, obejmująca też salę edukacyjną na poziomie -1. Każda z sal otrzymała tytuł i została podzielona na tematyczne strefy.

Przed wejściem na trasę zwiedzania wyodrębniono Strefę Intro.

STREFA INTRO – zawiera podstawowe informacja o wystawie i kalendarium dziejów Podgórza ze współczesnym planem dzielnicy XIII Podgórze

SALA I : MIĘDZY WISŁĄ A GÓRĄ ŚW. BENEDYKTA podzielona na 4 strefy:
1. Między Wisłą a Górą św. Benedykta
2. Krakus
3. Budowa Kazimierza i Krakowa
4. Na szlaku z Wieliczki do Krakowa. Kazimiersko-podgórskie centra handlu solą XIV-XIX wieku
SIEŃ podzielona na 3 strefy:
1. Galicja
2. Pamięć
3. Historia miejsca
SALA II: KRÓLEWSKIE WOLNE MIASTO PODGÓRZE podzielona na 4 strefy:
1. Kufer,
2. Kościół
3. Hala
4. Przemysł „Mała Ameryka”
SALA III: KU WOLNOŚCI podzielona na 5 stref:
1. Połączenie Podgórza i Krakowa
2. Mosty
3. Podgórze w organizmie obronnym Twierdzy Kraków
4. Niepodległość przyszła z Podgórza
5. Między wojnami
W Sali III wyodrębniono tzw. Konteksty: Powstanie listopadowe, Powstanie Krakowskie, Wychowanie patriotyczne, Szare Szeregi, Strajk „Solidarności” w zakładach „Unitra – Telpod”.
SALA IV: CZAS PODGÓRZA podzielona na 2 strefy:
1. Miasto wygnane i zapomniane
2. Czas Podgórza – wyodrębniono tematy: a/ Odzyskiwanie pamięci, nowa tożsamość, b/ Uczestnictwo, c/ „Publicity”

Na poziomie -1 będzie funkcjonować SALA EDUKACYJNA: „ALCHEMIA MIASTA - LABORATORIUM DLA DZIECI”, stanowiąca integralną część trasy dziecięcej na wystawie stałej. Będzie to swoiste „laboratorium miasta”, gdzie najmłodsi goście będą mogli przeanalizować i utrwalić wiedzę zdobytą podczas zwiedzania wystawy stałej. Planujemy zaaranżować to miejsce na wzór pracowni naukowej, w której pracują badacze z różnych dziedzin nauk historycznych. Wszystkie opisy i komentarze do materiałów zostaną przetłumaczone na język angielski, by obcokrajowcy (do których także kierujemy wystawę) mogli aktywnie zwiedzać z dziećmi.
Wystawa stała przekaże historię Podgórza poprzez różnorodne obiekty ekspozycyjne, ich aranżację plastyczną, udźwiękowienie. Kilkadziesiąt zamontowanych na wystawie odbiorników będzie przekazywać zwiedzającym wiedzę w formie historii mówionej i relacji dźwiękowej. Ekspozycja zostanie dostosowana dla osób niepełnosprawnych m.in. z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Informacja o eksponatach zostanie podana w języku polskim i angielskim. Umieszczenie na wystawie punktów do pobierania historii mówionej i dźwiękowych komentarzy historycznych umożliwi osobom zainteresowanym poszerzenie wiedzy z wybranego tematu. Na trasie zwiedzania zostaną umieszczone siedziska dla odpoczynku.

Muzeum Podgórza w liczbach:
Kable strukturalne niskoprądowe (do Internetu i CCTV) – ok. 6 km
Kable elektryczne (do gniazdek, lamp itp.) – ok. 5,5 km
Beton Budynek Główny i Oficyna – ok. 230 m3
Więźba dachowa na oficynie –15m3 drzewa
Płyty G-K Budynek Główny – ponad 2000m2
Schody z parteru na piętro – 23 sztuki

Autorzy scenariusza: Melania Tutak, Katarzyna Bury, Elżbieta Firlet, Piotr Opaliński, Robert Gaweł,
Małgorzata Międzobrodzka
Zespół projektowy
Kierownik projektu: Zuzanna Miśtal
Kurator wystawy: Elżbieta Firlet
Zastępca kierownika projektu, asystent kuratora, kierownik Oddziału MHK „Muzeum Podgórza”: Katarzyna Bury
Multimedia – Wojciech Wilusz
Koordynator projektów graficznych – Bartłomiej Woch
Koordynacja procesu inwestycji – Maria Makarewicz
Redakcja wydawnictw – Marcin Baran
Promocja – Anna Kandzior-Zug

Partnerem wystawy jest: Archiwum Narodowe w Krakowie.


 

Osoby do kontaktu:
Katarzyna Bury
k.bury@mhk.pl, tel. 12 422 42 19, wew. 141
Melania Tutak
m.tutak@mhk.pl, tel. 12 422 42 19, wew. 141

normalny: 12 zł
ulgowy: 9 zł
grupowy (dorośli): 8 zł 
grupowy ulgowy: 6 zł
rodzinny: 24 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)

Dla zwiedzających indywidualnie jest możliwość wypożyczenia audioprzewodnika w cenie biletu wstępu na wystawę.
wtorek–niedziela: 9.30–17.00

dniem wolnego wstępu na wystawę jest wtorek

Wejścia na wystawę:
Grupy zorganizowane, maksymalnie 25 osób ((łącznie z opiekunami grupy i przewodnikiem lub pilotem): co pół godziny
Turyści indywidualni: co pół godziny, nie więcej niż 60 osób o danej godzinie
Ostanie wejście: dla grup na 60 min. przed zamknięciem ekspozycji, dla turystów indywidualnych na 30 min. przed zamknięciem.

Obowiązuje system rezerwacji biletów i usług przewodnickich przez system rezerwacji MHK.
Centrum Obsługi Zwiedzających
Rynek Główny 1, 31-011 Kraków, tel. 12 426 50 60, e-mail: info@mhk.pl

Rezerwuj bilety
do MHK online