Wystawy zagraniczne

Magdeburg

Cracovia.3D. Kraków – miasto prawa magdeburskiego

dodano 15.05.2015
Opcjonalny podpis
W Magdeburgu, stolicy niemieckiego landu Saksoni-Anhalt, w dniu 12.05.2005 odbyło się otwarcie wystawy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Cracovia.3D. Kraków – miasto prawa magdeburskiego zorganizowanej we współpracy z Kulturhistorisches Museum Magdeburg.

Partnerstwo obu muzeów miejskich może poszczycić się już bez mała 10 letnią historią, obecna wystawa to kolejny krok na drodze naszej owocnej współpracy. Tematem ekspozycji jest prawo magdeburskie oraz jego wpływ na Kraków w czasie pięciuset lat jego funkcjonowania. Od momentu ogłoszenia w 1257 roku przez księcia Bolesława V Wstydliwego aktu lokacji Krakowa, do czasu uchwalenia przez Sejm Czteroletni „Prawa o miastach”, które w 1791 roku położyło kres prawu niemieckiemu w Polsce.
Zwiedzając wystawę możemy zapoznać się z różnorodnymi aspektami życia w mieście omawianego okresu: zobaczyć rozwój układu przestrzennego aglomeracji krakowskiej, poznać instytucje samorządowe, zagadnienia dotyczące sądownictwa, życia gospodarczego: rzemiosła i związanych z tym organizacji cechowych, handlu miejskiego i wielkiego handlu tranzytowego. Poznamy siedziby mieszczan, ich kamienice i pałace, dowiemy się jak zmieniał się system obronny miasta oraz jaki wyraz architektoniczny otrzymała sztuka sakralna.
Prezentujemy wybór zabytków należących do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa będących niezwykle cennymi materialnymi świadectwami tamtych czasów.
Ukazujemy wyniki prac zespołu ekspertów, którzy, wykorzystując najnowsze badania naukowe i obecne możliwości wizualizacji cyfrowych, odtworzyli wygląd XVII-wiecznej aglomeracji krakowskiej oraz przemiany urbanistyczne Rynku krakowskiego.
Wizualizacje trójwymiarowe przedstawiają również zbliżenia poszczególnych obiektów architektonicznych, budowli historycznych nierzadko już nieistniejących w topografii miasta. Przykładowo, zburzone w XIX wieku: Wielka i Mała Waga, Ratusz krakowski, kościoły św. Szczepana czy św. Ducha, wreszcie bogactwo form baszt i bram miejskich.
Historyczne rekonstrukcje zestawiono z dawnymi rycinami oraz ze współczesnymi fotografiami Krakowa, aby uzmysłowić zwiedzającemu skalę zmian, które zaszły w topografii miasta.
Oprawę multimedialną stanową filmy: „Cracovia. Origo”, „Cracovia. A.D. 1650” oraz “Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Jedno muzeum - tysiące opowieści”.
Wystawę można zwiedzać do 26.07.2015Kurator:
Piotr Opaliński

Kurator w Magdeburgu:
dr Christina Link

Konsultacje:
dr Grażyna Licho ńczak - Nurek

Współpraca międzynarodowa:
Michał Grabowski

Organizacja:
Michał Tarasiewicz

Rezerwuj bilety
do MHK online