Ważne informacje i daty

Ważne informacje i daty

Konferencja Miejsce po, miejsce bez odbędzie się 9 i 10 kwietnia 2015 (czwartek, piątek) w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz opisem do 2 tys. znaków do 15 listopada 2014 roku za pomocą formularza – www.mhk.pl/konferencja-miejsce-po-miejsce-bez

Zgłoszenia słuchaczy do 15 marca 2015 roku za pomocą powyższego formularza.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz zakwaterowania podczas konferencji oraz zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru zgłoszonych tematów wystąpień do 30 listopada 2014 roku.
Publikacja pokonferencyjna w formacie PDF zawierająca wystąpienia wszystkich prelegentów zostanie zamieszczona na stronie Muzeum.

Dane kontaktowe
Osoby odpowiedzialne: Monika Bednarek, Marta Śmietana
Email: pamietajznami@mhk.pl

Konferencja Miejsce po, miejsce bez stanowi najistotniejszą część wydarzenia Pamiętaj z nami, które ma na celu popularyzowanie, głównie wśród krakowian, wiedzy udostępnianej przez trzy oddziały muzeum (Fabrykę Emalia Oskara Schindlera, Pomorską 2 i Aptekę pod Orłem), połączone w całość nazywaną Trasą Pamięci. Obok konferencji na wydarzenie złożą się takie elementy jak Bieg Pamięci, kulinarny warsztat edukacyjny, spotkania ze świadkami historii, całonocna projekcja filmowa.
Wydarzenie edukacyjne „Pamiętaj z nami” jest organizowane po raz czwarty. W ubiegłych latach dyskutowaliśmy o problematyce żydowskiego ruchu oporu, akcji pomocy dla krakowskich Żydów oraz szeroko rozumianej kwestii podziemia niepodległościowego – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu okupacji. W roku 2015 chcemy porozmawiać o kwestii utraty i pamięci o niej, zarówno tej dobrej i złej. Zapraszamy Państwa do wymiany doświadczeń na tej płaszczyźnie.

Patroni medialni: