Sponsorzy

Sponsorzy


Partnerzy wystaw i wydarzeń w 2017 roku

 
 
 

     
       


Patroni medialni wystaw i wydarzeń w 2017 roku
Kontakt w sprawie współpracy

Dział Promocji i Marketingu
tel. 12 619-23-16
e-mail: promocja@mhk.pl