Sklep

Monografie

Stowarzyszenie Posługaczy Publicznych w Krakowie

Autor: Maria Kwaśnik Miejsce wydania: Kraków, rok wydania: 2001, liczba stron: 64, format: 21 cm x 30 cm
- 15.00 -
	Stowarzyszenie Posługaczy Publicznych w Krakowie Członkowie tego Stowarzyszenia powszechnie byli nazywani "posłańcami", mówiono o nich również "ekspresi", a także, bardziej romantycznie, "pocztylioni miłości". Często bowiem za ich pośrednictwem zakochani przekazywali sobie dyskretnie listy, bileciki i kwiaty.
Ubiór posługacza stanowiły: bluza niebieska drelichowa z czerwonym kołnierzem, czerwona czapka rogatywka z numerem posługacza i napisem: "Stowarzyszenie Posługaczy".
W Krakowie mieli wyznaczone miejsca stałych dyżurów: na Rynku Głównym: przed Hotelem Drezdeńskim, przed Krzysztoforami, na rogu Szewskiej, przed Kościołem Św. Wojciecha, na Placu Dominikańskim, na dworcu kolejowym, przed Pocztą Główną, na Stradomiu, na Placu Matejki przed Hotelem Lwowskim, przy wylocie ulicy Szewskiej i Karmelickiej.
Monografia została napisana na podstawie materiałów archiwalnych odkrytych w 1974 roku w Pałacu "pod Krzysztofory" w nieczynnym od lat szybie windy. Zawiera pełny wykaz odnalezionych materiałów. Jest ilustrowana fotografiami: dawnego Krakowa, dla zobrazowania tła historycznego działalności Stowarzyszenia, i zdjęciami z nim związanych obiektów muzealnych, będących własnością Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Polecamy