Opis konferencji

Opis konferencji

Konferencja
Miejsce po, miejsce bez
Interdyscyplinarne spojrzenie na dynamikę przestrzeni społeczno-kulturowej.

Termin: 9 i 10 kwietnia 2015 (czwartek, piątek)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Konferencja Miejsce po, miejsce bez organizowana jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Jej zamiarem jest próba podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń MHK w przestrzeni pamięci i historii. Chcemy uczynić to zapoznając się z dorobkiem badaczy, naukowców i instytucji, które zajmują się podobną problematyką.
Muzeum jest miejscem, w którym spotykają się różne doświadczenia i sposoby interpretacji historii, zarówno tej odległej, jak i współczesnej. Im szerzej rozwija się nasza działalność, tym większa staje się potrzeba refleksji, znalezienia dystansu koniecznego do dalszych badań i rozwoju.
Jednym z najważniejszych obszarów, którym muzeum zajmowało się w ostatnich latach jest historia II wojny światowej rozpatrywana zarówno przez pryzmat miasta jak i jego mieszkańców. Dlatego też konferencja Miejsce po, miejsce bez ogniskuje się wokół tematyki związanej z tym okresem. Została pomyślana jako zaproszenie do dialogu i wymiany doświadczeń wszystkich, którzy w sposób pośredni i bezpośredni zajmują się miejscami i ludźmi wciąż odczuwającymi skutki wojny.
Udział w tej interdyscyplinarnej konferencji będzie okazją do prezentacji Państwa działalności, podzielenia się doświadczeniem i spotkania. Zapraszamy badaczy i naukowców: historyków, antropologów, socjologów, psychiatrów, psychologów, etnografów, ekonomistów, oraz osoby zajmujące się kwestiami szeroko rozumianej pamięci II wojny światowej.

Uważamy za ważne dwa zakresy tematyczne, które nazwaliśmy roboczo:
I. Miejsce po
Badania społeczno-historyczne wokół przemian szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej „po”
Zagadnienia:
- historyczna refleksja nad skutkami wojny ze szczególnym naciskiem na konsekwencje utraty przez miasta i regiony swoich społeczności: żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej itp.
- zmiany demograficzne po 1945 roku i ich następstwa społeczne, gospodarcze, obyczajowe itp.
- zmiana przestrzeni urbanistycznej (funkcja/ użytkownicy) i jej skutki
- Polacy po zakończeniu II wojny: postawy, nastroje
- zmiany w obszarze życia codziennego ( skutki utraty elity intelektualnej)
- pamięć o przeszłości kultywowana „w drugim obiegu”

II. Miejsce bez
Historia a pamięć – relacje pomiędzy historią a pamięcią – przywracanie/zacieranie obecności tych, których utracono
Zagadnienia:
- praktyki upamiętniania po II wojnie światowej i polityka oczyszczania pamięci
- ślady utraty ukryte w przestrzeni (krajobraz, architektura, język) i próby ich odczytania
- powody i sytuacje przemilczenia straty (mechanizmy obronne, eskapistyczne, polityczne)
- praktyki upamiętnia a groźba sentymentalizacji i fałszowania przeszłości; petryfikacja pamięci
- odkrywanie wielokulturowości: szczytne deklaracje czy autentyczna potrzeba
- jaką cenę płaci społeczność za próbę zamazania braku? Czy możliwa jest terapia po takim milczeniu?
- działania edukacyjne, projekty społeczne mające na celu przewrócenie pamięci o utraconych a ich skuteczność, odbiór społeczny („przekonywanie przekonanych”?)
- rola sztuki w przekazie pamięci o utracie
- „dark tourism” – atrakcyjna wycieczka w miejsca naznaczone śmiercią

Patroni medialni: