Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

W oddziale istnieje możliwość przygotowania i przeprowadzenia zajęć zaproponowanych przez nauczyciela. Temat takiej lekcji należy zgłosić na co najmniej dwa miesiące przed jej planowanym terminem.

Warsztaty:

1. Kto zostaje bohaterem?
Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo  II  „Mała Ojczyzna”
Polska w okresie II wojny światowej
2.1); 2.2); 2.3)
27.1); 27.3); 27.4)
Historia   IV (zakres podstawowy)  II wojna światowa 7.5); 7.7)
 IV (zakres rozszerzony)  Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust V.7.1); V.7.2); V.7.3)
Celem zajęć jest zastanowienie się nad moralnymi postawami ludzi podczas II wojny światowej. Uczestnicy poznają Oskara Schindlera i starają się osądzić, czy mimo swojej przeszłości zasługuje on na miano Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Zajęcia realizowane metodą debaty oksfordzkiej wzbogaconej o elementy nawiązujące do procesu sądowego.

2. Kroke, czyli żydowski Kraków
Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II
IV
„Mała Ojczyzna”

Swojskość i obcość
2.1); 2.2); 2.3)
E.5.1.
Historia  IV (zakres podstawowy) Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej

Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
2.5

6.1); 6.4)
IV (zakres rozszerzony) Społeczeństwo polskie w okresie zaborów w XIX w.

II Rzeczpospolita. Społeczeństwo, gospodarka, kultura
IV.5.2)

V.5.2)
W ramach warsztatów analizowana jest historia Żydów mieszkających przed II wojną światową w Krakowie.
Uczestnicy odkrywają kulturę i świat krakowskich Żydów. W trakcie zajęć emitowany jest archiwalny film dokumentujący życie Żydów na krakowskim Kazimierzu w latach 30. XX wieku.

3. Kraków „stolicą” Generalnego Gubernatorstwa
Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II

„Mała Ojczyzna”

2.1); 2.2); 2.3)

Historia  III Polska w okresie II wojny światowej 27.1); 27.3); 27.4)
 IV (zakres podstawowy) II wojna światowa 7.5); 7.7)
 IV (zakres rozszerzony) Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust

Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich
V.7.1); V.7.2); V.7.3)
V.8.1)

Czym było Generalne Gubernatorstwo? Dlaczego Kraków stał się jego „stolicą”? Jakie plany
wobec Krakowa mieli Niemcy? Zajęcia przygotowane na podstawie wystawy Kraków – czas
okupacji 1939–1945 umożliwią poznanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

4. Armia Krajowa walczy!
Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II

„Mała Ojczyzna”

2.1); 2.2); 2.3)

Historia  III Polska w okresie II wojny światowej 27.1); 27.3); 27.4)
IV (zakres podstawowy) II wojna światowa

Ziemie polskie pod dwiema okupacjami
7.7)

8.2)
IV (zakres rozszerzony) Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust

Okupacja niemiecka i radziecka na ziemiach polskich
V.7.2)

V.8.1); V.8.3); V.8.4)
W czasie okupacji niemieckiej w Krakowie Armia Krajowa przeprowadziła dwie spektakularne akcje – zamachy na wyższych dowódców SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie: Friedricha Wilhelma Krügera oraz Wilhelma Koppego. Uczestnicy zajęć poznają przebieg akcji oraz strukturę i znaczenie Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

5. Architektura Krakowa czasu okupacji i symbole totalitaryzmu
Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo II „Mała Ojczyzna” 2.1); 2.2); 2.3)
Historia IV (zakres podstawowy) Ziemie polskie pod dwiema okupacjami 8.4)
Uczestnicy porównują architekturę Krakowa z czasów przedwojennych, z lat okupacji i dzisiejszą. Uczniowie mają okazję poznać, w jaki sposób Niemcy ingerowali w plany rozwoju miasta oraz jaki wpływ te zmiany mają na dzisiejszy układ urbanistyczny Krakowa. Jest to również podstawa do analizy nurtów architektonicznych XX wieku.

6. Za murami krakowskiego getta
Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas: 90 min.
przedmiot etap edukacyjny poruszany elementy podstawy programowej
 tematy  treści nauczania
Historia i społeczeństwo  II „Mała Ojczyzna”
Polska w okresie II wojny światowej
2.1); 2.2); 2.3)
27.1); 27.3); 27.4)
Historia   IV (zakres podstawowy) II wojna światowa
Ziemie polskie pod dwiema okupacjami
7.5)
8.1); 8.4)
 IV (zakres rozszerzony) Europa pod okupacją niemiecką i Holokaust V.7.1); V.7.2); V.7.3)
Podczas II wojny światowej Niemcy dążyli do tego, by Kraków był miastem bez Żydów, mimo że ludzie tej narodowości w 1939 roku stanowili prawie jedną czwartą ludności miasta. Jednym z etapów tego planu było utworzenie getta na terenie dzielnicy Podgórze w 1941 roku, gdzie na bardzo małej przestrzeni w warunkach uwłaczających ludzkiej godności stłoczono ok. 15 tys. Żydów. Uczestnicy zajęć poznają, na przykładzie Krakowa, mechanizmy działania III Rzeszy, realizującej plan likwidacji ludności żydowskiej w Europie.

KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel./fax (+48) 12 257-10-17,
(12) 257-00-95,
(12) 257 00 96
e-mail: fabrykaschindlera[at]mhk.pl

Kierownik oddziału:
kustosz Monika Bednarek


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

sezon zimowy (listopad-marzec)
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek-niedziela 10.00-18.00
sezon letni (kwiecień-październik)
poniedziałek 10.00-16.00 (1. poniedziałek miesiąca czynne do 14.00)
wtorek-niedziela 09.00-20.00

OSTATNIE WEJŚCIE - 90 MIN. PRZED ZAMKNIĘCIEM WYSTAWY

W muzeum obowiązuje dzienny limit zwiedzających.
Zalecamy uprzednią rezerwację biletów on line: www.bilety.mhk.pl.

Zalecany wstęp na wystawę dla młodzieży od lat 14.

W 2017 r. muzeum będzie nieczynne w dniach:
5 oraz 6 stycznia, 16 kwietnia, 3 i 25 maja, 15 czerwca, 18 lipca, 15 sierpnia, 1, 10 i 11 listopada, 25 grudnia.

Ceny biletów na wystawę:

normalny 21 zł
ulgowy 16 zł
grupowy 20 zł (w cenie usługa przewodnicka)
grupowy 18 zł  (cena nie zawiera usługi przewodnickiej)*
grupowy szkolny 15 zł  (w cenie usługa przewodnicka)
grupowy szkolny 13 zł (cena nie zawiera usługi przewodnickiej)*
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

rodzinny 50 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
oprowadzanie po wystawie stałej (dla turystów indywidualnych) 130 zł
*Opcja dla grup chcących skorzystać z usług przewodników miejskich, posiadających ważny certyfikat wydany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, upoważniający do oprowadzenia po Fabryce Emalia Oskara Schindlera.
Uwaga: Zwiedzanie grupowe (15-25 osób) cały czas obowiązkowo z przewodnikiem!

Wstęp wolny na wystawę stałą w poniedziałki.
Bilety należy pobrać w kasie, ich liczba jest ograniczona.
Rezerwuj bilety
do MHK online
*
Muzeum na trasie pamięci MHK