Muzeum bez granic

Muzeum bez granic

Muzeum to nie tylko sale ekspozycyjne z gablotami, to opowieść o mieście, jego tradycjach, mitach, ludziach, którzy je tworzyli i tworzą. Przewodnikami w trakcie tych spacerów i wykładów są pracownicy naukowi MHK oraz znani krakauerzy.
Spacery miejskie odbywają się w sobotę o godz. 12.00.

17 września
Od profanum do sacrum
Rzecz o świątyniach, modlitewniach i miejscach kultu w dawnym mieście Podgórzu. Początki Wolnego Królewskiego Miasta Podgórze sięgają roku 1784. Było to miasto wielu wyznań – wzniesiono tu i kościoły katolickie, i zbór protestancki, i domy modlitwy, i pogański kopiec, i sanktuarium. Podczas wykładu dowiemy się, gdzie się znajdowały, jak powstały i kto je budował oraz czym był józefiński patent tolerancyjny.
Melania Tutak
MIEJSCE ZBIÓRKI: APTEKA POD ORŁEM

15 października
Jak Żydzi Kraków opuścili
Choć to krakowski Kazimierz kojarzony jest bezpośrednio z Żydami, ich historia rozpoczęła się przy Rynku Głównym w Krakowie. Wydarzenia, które miały tu miejsce, zapoczątkowały wielowiekową historię narodu żydowskiego nie tylko w Krakowie, ale także w Polsce. Koniec XV wieku był także końcem żydowskiego osadnictwa w mieście. Jak to się stało, że Żydzi opuścili Kraków i jaki był on w ich oczach? Spacer połączony z opowieścią o żydowskim Krakowie.
Alicja Zaskórska
MIEJSCE ZBIÓRKI: RYNEK PODZIEMNY

12 listopada
Śladami prehistorycznych cmentarzysk
Spacer śladami prastarych wierzeń Celtów i Słowian z terenów obecnej Nowej Huty. Prehistoryczną przeszłość mieszkańców terenów obecnej Nowej Huty poznajemy głównie za pośrednictwem odnajdywanych przez archeologów cmentarzysk. Jest ich na owym terenie bardzo dużo, a znajdowane w nich pochówki są różnorodne. Spora ich część zawiera przedmioty, których zmarli używali za życia i które wraz z pożywieniem umieszczano w ich grobach. Dzięki tym znaleziskom dysponujemy przykładami rzymskiej ceramiki, glinianych figurek bóstw, ozdób, narzędzi czy broni. Trasa spaceru poprowadzi po miejscach, w których dokonano odkryć dawnych osad. Przy okazji będzie to także wędrówka po dawnych wierzeniach i zwyczajach.
Maciej Miezian
MIEJSCE ZBIÓRKI: KOPIEC WANDY, UL. UJASTEK MOGILSKI

10 grudnia
Kraków – miasto cudów
Krakowianie od wieków byli ludźmi niezwykle religijnymi. Już od średniowiecza wznosili kościoły liczniejsze niż w innych polskich miastach. Religijność dawnych krakowian przejawiała się również w oddawaniu czci rozmaitym przedmiotom: obrazom, rzeźbom i figurom znajdującym się w kościołach (i nie tylko). Przeważnie odnoszą się one do Matki Boskiej (np. Łaskawej, Bolesnej, Częstochowskiej czy Różańcowej), nieco rzadziej do Chrystusa i różnych świętych. Podczas wycieczki przez Stare Miasto poznamy wybrane z nich, dowiadując się, w jaki sposób oddziaływały i oddziałują one na społeczeństwo Krakowa, o co prosili, za co dziękowali i jakiego rodzaju cuda przypisywali im nasi przodkowie oraz jak powstawały i jak trafiały one do naszego miasta.
Piotr Kapusta
MIEJSCE ZBIÓRKI: BARBAKAN

14 stycznia
Szpitalna – ulica, na której mieścił się cały świat
Ulica Szpitalna jest soczewką, która skupia różnorodność wyznaniową historycznego, ale i współczesnego Krakowa. Na przestrzeni lat funkcjonowało tu wiele obiektów sakralnych związanych z judaizmem, katolicyzmem, prawosławiem i protestantyzmem. Odwiedzając tylko tę jedną ulicę w Krakowie, można opowiedzieć o bogatym i niezwykle różnorodnym dziedzictwie religijnym naszego miasta.
Kamil Stasiak, Wielokulturowy Kraków
MIEJSCE ZBIÓRKI: KAMIENICA HIPOLITÓW

18 lutego
Religijność w getcie krakowskim
Pomimo prześladowań i terroru ludność żydowska Krakowa w czasie okupacji niemieckiej nie zaprzestała praktyk religijnych. W różny sposób radzono sobie z ograniczeniami wprowadzanymi przez władze niemieckie. Na terenie getta krakowskiego przez pewien czas funkcjonowały domy modlitwy i sztyble, w których odprawiano zbiorowe modły i obchodzono święta żydowskie. Uroczystości religijne odbywały się również w placówkach, które na co dzień pełniły inną funkcję. W trakcie spaceru uczestnicy poznają najważniejsze instytucje związane z żydowskim życiem religijnym z czasu istnienia getta krakowskiego. Omówione zostaną różne sposoby kultywowania obrządków religijnych i przestrzegania judaistycznego prawa w warunkach okupacyjnych, a także los bóżnic i żydowskich domów modlitwy znajdujących się na tym terenie i poza jego granicami.
Katarzyna Kocik
MIEJSCE ZBIÓRKI: APTEKA POD ORŁEM