Muzeum bez granic

Muzeum bez granic

Muzeum to nie tylko sale ekspozycyjne, gabloty i muzealia – to także opowieść o mieście, dlatego… ruszamy w teren! W najbliższej edycji Muzeum bez granic podążymy szlakiem krakowskich żołnierzy i orędowników wolności, których ofiarność i odwaga otworzyły Polsce drogę do odzyskania upragnionej i wyczekiwanej niepodległości. Przywołamy też wydarzenia, które stały się kamieniami milowymi na drodze do oswobodzenia naszego kraju spod władzy zaborców.
Spacery miejskie odbywają się w sobotę o godzinie 12.00
 
14 kwietnia
Gloria victoribus!
Spacer po Cmentarzu Rakowickim, gdzie spoczywają bohaterowie polskich walk o niepodległość, których wysiłki po latach zmagań przyniosły Polakom upragnioną wolność. Pamięć o tych, którzy byli uczestnikami tych zbrojnych zrywów, zaklęta jest w kamiennych nagrobkach, mogiłach i kapliczkach, gdzie pochowani zostali legioniści polegli na polach bitew I wojny światowej, weteranów legionowych, a także polityków i działaczy zaangażowanych w tworzenie Legionów Polskich.
Prowadzenie: Piotr Kapusta
Miejsce zbiórki: wejście główne od strony ul. Rakowickiej

12 maja
Komendant Piłsudski w Krakowie – historia, legenda, pamięć
Kilkanaście lat – tyle czasu spędził w Krakowie Józef Piłsudski. Komendant i Naczelny Wódz, który uczynił z Krakowa centrum ruchu niepodległościowego. To tutaj ogłosił mobilizację sił strzeleckich, a następnie wymarsz I Kompanii Kadrowej, która ruszyła do boju jako pierwsza polska formacja wojskowa. To Kraków był pierwszym miastem, które odwiedził już po przejęciu władzy, jako Naczelnik odrodzonego państwa. Tu wreszcie, w otoczeniu królów i bohaterów narodowych znalazł miejsce wiecznego spoczynku, a wdzięczni obywatele nazwali jego imieniem kopiec Niepodległości. Śladów obecności Józefa Piłsudskiego w Krakowie jest wiele. Są to miejsca, w których mieszkał, bywał prywatnie czy podczas oficjalnych spotkań i uroczystości. Wyznaczą one trasę spaceru śladami tego wielkiego Polaka.
Prowadzenie: Kamil Stasiak
Miejsce zbiórki: Pałac Krzysztofory
 
2 czerwca
Niech pękną więzień mury…
Spacer śladami miejsc związanych z rozwojem ruchu strzeleckiego w Krakowie oraz formowaniem Legionów Polskich w pierwszych miesiącach I wojny światowej. W trakcie spaceru dowiemy się, jakie organizacje strzeleckie działały na terenie naszego miasta, gdzie podejmowano najważniejsze decyzje co do ich udziału w mającej rozpocząć się wojnie; poznamy także miejsca, w których były tworzone oddziały legionowe przed wyjazdem na front. Wśród punktów trasy znajdą się m.in.: Pałac Krzysztofory, dawna kawiarnia „Esplanada” (róg ul. Krupniczej i Podwale), ul. Dunajewskiego 1, ul. Dolnych Młynów 9, ul. Garncarska 4, Oleandry. 
Prowadzenie: dr Walery Bubień
Miejsce zbiórki: Pałac Krzysztofory
 
30 czerwca
Wolna i niepodległa
Polska jest naprawdę! Kraków jest polski. Żołnierze, policjanci chodzą już z orłami polskimi i kokardami. Tak Klemens Bąkowski, krakowski malarz, pisał o wydarzeniach z 31 października, które przyniosły miastu upragnioną wolność. Kraków, jako pierwsze z polskich miast, zrzucił jarzmo zaborcy i stał się zalążkiem niepodległego państwa polskiego. Ten przełomowy moment poprzedziły akty polityczne krakowskich posłów i urzędników oraz działania wojskowe żołnierzy porucznika Antoniego Stawarza, które doprowadziły do bezkrwawego przejęcia miasta z rąk austriackich. Podczas spaceru podążymy śladami tych, którzy przetarli Krakowowi drogę do suwerenności: Antoniego Stawarza, Ignacego Daszyńskiego, pułkownika Bolesława Roi i innych.
Prowadzenie: Małgorzata Niechaj
Miejsce zbiórki: Rynek Podgórski