Kontakt

Kontakt

Informujemy, że wszystkie biura i pracownie znajdujące się dotychczas w budynku głównym Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 z powodu remontu tymczasowo mieszczą się pod nowym adresem:

ul. Pawia 5, wejście nr 5,  II piętro
31-154 Kraków
(Galeria Krakowska)
NUMERY TELEFONÓW POZOSTAŁY BEZ ZMIAN


Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO BP SA
95 1020 2892 0000 5102 0591 0361
SWIFT:  BPKOPLPW


Centrala:
tel.: (12) 619-23-00, (12) 619-23-60, (12) 61-92-400


Centrum Obsługi Zwiedzających:
tel. 12 426 50 60
e-mail: info@mhk.pl
Rynek Główny 1 (Sukiennice)
godziny otwarcia:
10.00-19.00


Sekretariat
tel.: (12) 422-32-64, (12) 619-23-02
fax: (12) 422-32-64
tel. centrala (12) 619-23-00
e-mail: dyrekcja[at]mhk.pl

Dyrektor
mgr Michał Niezabitowski
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 422-32-64
e-mail: dyrekcja[at]mhk.pl

Asystent Dyrektora
Anna Staroń, tel. 12 619 23 93
e-mail: a.staron[at]mhk.pl

Z-ca dyrektora ds. naukowych
mgr Jacek Salwiński
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 422-32-64
e-mail: j.salwinski[at]mhk.pl

Z-ca dyrektora ds. zbiorów i organizacji wystaw
mgr Anna Śliwa-Suchowiak
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-44
e-mail: a.suchowiak[at]mhk.pl

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych
mgr inż. Adam Świerz
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-12
e-mail: a.swierz[at]mhk.pl

Kancelaria Dyrektora
kierownik: Krzysztof Haczewski
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
Tel. (12) 619 23 85, 536 489 678
e-mail: pr@mhk.pl

Sekcja Zarządzania Informacją i Wizerunkiem
Specjalista ds. mediów społecznościowych: Kamila Buturla
Referent ds. Public Relations: Filip Obara
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
Tel. (12) 619 23 85
e-mail: pr@mhk.pl
Sekcja Public Relations MHK. Zajmuje się kontaktami ze zwiedzającymi, zarówno bezpośrednio jak i poprzez media. Prowadzi i koordynuje działania MHK w zakresie mediów społecznościowych, oraz dba o wizerunek Muzeum.

Sekcja Strategii i Rozwoju
Starszy specjalista ds. zarządzania strategicznego: Agnieszka Szostak
Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej), 31-011 Kraków
tel. (12) 619 23 15, 794 61 41 01, e-mail: a.szostak@mhk.pl
Sekcja Strategii i Rozwoju zajmuje się opracowaniem i  wdrażaniem strategii rozwoju Muzeum oraz koordynacją prac Kolegium Strategicznego. Ponadto realizuje zadania z zakresu kontroli zarządczej (samoocena, analiza ryzyk), a także sprawozdawczości (ankiety GUS, NIMOZ).

Sekcja Zarządzania Projektami
Specjalista ds. monitorowania realizacji projektów Mariusz Gad,
Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej), 31-011 Kraków
tel. (12) 619 23 15

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

kierownik: Michał Grabowski,
asystent: Daniel Borowski
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619 23 68
e-mail: international@mhk.pl
Sekcja zajmuje się kontaktami Muzeum z instytucjami zagranicznymi, organizacją wyjazdów studyjnych, współpracy zagranicznej i koordynuje działania związane z przygotowaniem wystaw MHK za granicą i zagranicznych instytucji w obiektach MHK.

Księgowość

główny księgowy
Monika Synowiec
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-04, 619-23-09, 423-10-86
e-mail: ksiegowosc[at]mhk.pl
m.synowiec[at]mhk.pl

Administracja
kierownik
mgr Joanna Boczoń
ul. Jagiellońska 4, 31-010 Kraków
tel. (12) 619-23-65, 422-32-41
e-mail: administracja[at]mhk.pl
Dział Administracji zajmuje się całokształtem spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, nadzorowaniem i bezpośrednim kierowaniem remontami obiektów Muzeum.
Zajmujemy się również bieżącym administrowaniem naszymi budynkami oraz posiadanym wyposażeniem. Świadczymy usługi transportowe.

Kurator Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
prof. Zdzisław Noga
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-02
e-mail: kurator[at]mhk.pl
Kurator koordynuje działania naukowe Muzeum, uczestniczy w pracach Kolegium Wydawniczego, opiniuje, recenzuje i ocenia scenariusze wystaw i publikacje muzealne, prowadzi samodzielne prace badawcze, udziela informacji, konsultacji i porad naukowych w zakresie historii Krakowa, uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację wiedzy o dziejach i kulturze Krakowa, wchodzi w skład Kolegium Dyrektorskiego MHK; podlega bezpośrednio Wicedyrektorowi ds. Naukowych Muzeum.

Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60
e-mail: info@mhk.pl