Wydarzenia

Celestat

Zapraszamy do udziału w ankiecie: Czym dla Ciebie jest niematerialne dziedzictwo Krakowa?

dodano 20.06.2017 - aktualizacja 18.11.2017
W 2003 roku powstała Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w której jest zapisane:
"niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności."

W 2011 roku Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO i w kolejnych latach zostały podjęte działania zmierzające do stworzenia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W 2014 roku na Krajowej liście znalazły się dwie krakowskie tradycje: szopkarstwo krakowskie i pochód Lajkonika jako pierwsze spośród pięciu zjawisk kulturowych z całej Polski. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa we współpracy z depozytariuszami dziedzictwa (twórcami szopek i członkami orszaku Lajkonika) od dziesięcioleci otacza opieką zarówno szopkarstwo krakowskie jak i pochód Lajkonika.

Tradycyjny pochód Lajkonika odbywa się co roku w Krakowie w oktawę Bożego Ciała i uczestniczy w nim wielu krakowian i turystów. W tym roku pochód Lajkonika odbędzie się 22 czerwca. Orszak Lajkonika tworzą osoby przebrane za włóczków i Tatarów, a na trasie przemarszu towarzyszy im kapela Mlaskoty. W tradycję pochodu Lajkonika angażują się całe rodziny, które od pokoleń związane są z Krakowem.
Tradycja szopkarstwa trwa nieprzerwanie w Krakowie od XIX wieku. W 1937 roku odbył się po raz pierwszy konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską. Od 1947 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jest organizatorem tego dorocznego wydarzenia. Twórcy szopek, którymi są przedstawiciele 4 pokoleń, co roku spotykają się w pierwszy czwartek grudnia przy pomniku Adama Mickiewicza na Rynek Główny, gdzie prezentują swoje prace szerokiej publiczności.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które zajmuje się dziedzictwem miasta zwraca się z prośbą do mieszkańców Krakowa, aby udzielili odpowiedzi na poniższe pytania:

Czym dla Ciebie jest niematerialne dziedzictwo Krakowa?

Które tradycje i zwyczaje w Krakowie należałoby Twoim zdaniem chronić?

Jak należy chronić niematerialne dziedzictwo Krakowa?

Kto według Ciebie jest depozytariuszem niematerialnego dziedzictwa Krakowa?

Ankieta do pobrania w formacie WORD

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31 lipca b.r. na adres:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory
Dział Promocji i Marketingu
Rynek Główny 35
31-011 Kraków
na kopecie z dopiskiem Niematerialne dziedzictwo kulturowe.
Odpowiedzi na pytania można również nadesłać na adres mailowy folklor@mhk.pl.

Chcemy również zachęcić Państwa do  dyskusji na temat opinii przedstawionych w ankiecie. W tym celu jesienią zaprosimy Państwa do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, gdzie odbędzie się spotkania dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa. Zastanowimy się wspólnie jak chronić i promować krakowski foklor i tradycje. Wśród osób, które nadeślą lub dostarczą osobiście wypełnioną ankietę rozlosowane zostaną nagrody (muzealne książki i gadżety).

Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego