Wydarzenia

28.09.2017 kalendarium 31
Stara Synagoga

Wykłady towarzyszące wystawie "Ostoja tradycji"

dodano 28.04.2017 - aktualizacja 21.09.2017
Stara Synagoga, fot. tomasz Kalarus
Zapraszamy do Starej Synagogi na wykłady towarzyszące wystawie Ostoja tradycji.

28 września 2017 (czwartek), godz. 17.30, wykład otwarty dla publiczności
Elżbieta Długosz, Wybrane aspekty działalności rabinów krakowskich.
Przedstawienie omawianych w literaturze aspektów posługi rabinackiej Mojżesza Isserlesa, Joela Sirkesa i Jom Tow Hellera.

19 października 2017 (czwartek), godz. 17.30, wykład otwarty dla publiczności
Anna Jodłowiec-Dziedzic, Stara Synagoga w opowieściach i legendach a fakty historyczne.

9 listopada 2017 (czwartek), godz. 17.30, wykład otwarty dla publiczności w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski
Dr hab. Jonathan Webber (UJ) – Memorializing the Holocaust in the Orthodox Jewish liturgy. [Upamiętnienie Holokaustu w ortodoksyjnej liturgii żydowskiej]
Wykład w 79. rocznicę Kryształowej Nocy.

30 listopada 2017 (czwartek), godz. 17.30, wykład otwarty dla publiczności
Dr Alicja Maślak-Maciejewska (UJ), Rola tradycji religijnej i obyczajowej w środowisku żydów postępowych
Przedmiotem wykładu będzie stosunek tzw. Żydów postępowych, którzy modlili się w krakowskiej synagodze postępowej (Tempel) do tradycji i judaizmu. Jakie znaczenie miała dla nich tradycja żydowska? Czy dążyli do zreformowania judaizmu, a jeśli tak, to na jakich zasadach? Chronologicznie wykład będzie obejmował okres od lat 40. XIX w., kiedy powstało środowisko postępowe, do końca jego istnienia w 1939 r.

14 grudnia 2017 (czwartek), godz. 17.00, wykład otwarty dla publiczności
Ewa Gaczoł i Joanna Gellner: Od Kriegera do Drobnera
Podczas wykładu zostanie zaprezentowana spuścizna fotograficzna po rodzinach dwóch zasłużonych krakowian: Ignacego Kriegera - fotografa miasta i Bolesława Drobnera - radnego miejskiego.
Prezentacja i komentarz do zdjęć ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Przejdź do wystawy