Wydarzenia

Wyjaśnienie w sprawie Muzeum Młodej Polski Rydlówka

dodano 05.04.2016 - aktualizacja 19.10.2018

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami ws. statusu Muzeum Młodej Polski Rydlówka, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wyjaśnia co następuje:

1.       W dniu 21 listopada 2015 r. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, reprezentowane przez dyrektora Michała Niezabitowskiego podpisało z rodziną Rydlów, reprezentowaną przez prof. Jana Rydla umowę intencyjną dotyczącą przyszłej dzierżawy „Rydlówki” przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w celu prowadzenia tam działalności muzealnej i edukacyjnej.

2.       Na mocy umowy z dnia 21 listopada 2015 r. powołana zostanie Rada Programowa, która będzie ciałem doradczym wspierającym Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w jego działalności w „Rydlówce”. W skład Rady wejdą przedstawiciele rodziny Rydlów, Miasta Kraków oraz Muzeum.

3.       W oparciu o umowę Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przygotuje koncepcję remontu, który nie naruszając charakteru budynku, dostosować go do jednoczesnego użytkowania przez rodzinę Państwa Rydlów oraz na cele muzealne.

4.       Po zatwierdzeniu koncepcji remontu przez rodzinę Rydlów i otrzymaniu dotacji celowej na remont od Gminy Miejskiej Kraków Muzeum Historyczne Miasta Krakowa rozpocznie prace remontowe.

5.       Po zakończeniu prac remontowych zostaną wykonane prace nad odnowioną wystawą stałą. Wystawa będzie zgodna z dotychczasowym scenariuszem, ewentualne zmiany będą musiały być zatwierdzone przez Radę Programową.

6.       Po zakończeniu tych wszystkich prac możliwe będzie ponowne udostępnienie Rydlówki do zwiedzania oraz odbywania lekcji. Ostateczny termin zakończenia prac jest zależny od dotrzymania powyższych uzgodnień. Muzeum pragnie, aby stało się to w listopadzie 2017 r.