Wydarzenia

Muzeum Podgórza

Spotkaliśmy się z mieszkańcami Podgórza

dodano 27.04.2017 - aktualizacja 20.03.2018
25 kwietnia w godzinach popołudniowych w Kamieniołomie Jana Pawła II przy ul. Jana Zamoyskiego 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Podgórza zorganizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Dyrekcja Muzeum oraz pracownicy Pracowni Muzeum Podgórza już po raz trzeci zaprosili podgórzan do rozmowy o powstającym nowym oddziale MHK oraz przygotowywanej wystawie głównej Miasto pod Kopcem Kraka. W kameralnej Sali, mieszącej się obok kościoła św. Józefa w Podgórzu, pojawili się przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, m. in ze starego Podgórza, Woli Duchackiej i Piasków. 
Wcześniejsze spotkania miały charakter konsultacyjny, tym razem pracownicy Muzeum zaprezentowali dotychczasowe postępy prac nad scenariuszem wystawy oraz prac remontowych w budynku dawnego Zajazdu pod św. Benedyktem przy ul. Limanowskiego 51. Spotkanie rozpoczął dyrektor muzeum Michał Niezabitowski, który podkreślał, że Muzeum Podgórza jest inicjatywą tworzoną razem z mieszkańcami Podgórza, miejscem otwartym na idee mieszkańców, dialog, spotkanie, wspólne spędzanie czasu. Ma to być muzeum partycypacyjne, integrujące lokalną społeczność, przechowujące i budujące świadomość tożsamości. Ta współpraca z mieszkańcami rozwija się doskonale, bowiem Podgórzanie dotychczas przekazali wiele ze swoich rodzinnych pamiątek i niezwykłych wspomnień. Michał Niezabitowski przedstawił również tematyczny zakres wystawy, która wychodząc od legendarnego księcia Kraka stanowi retrospektywę najważniejszych wydarzeń w historii Podgórza, m.in. w dużym skrócie: rozwój przemysłu, przyłączenie Podgórza do Krakowa, uzyskanie niepodległości, strajk w zakładach „Unitra – Telpod”, aż po czasy współczesne i dzisiejszy renesans tej dzielnicy. Po tym wprowadzeniu Katarzyna Bury oraz Melania Tutak, z Pracowni Muzeum Podgórza, zaprezentowały efekty dotychczasowych prac remontowo- budowlanych, obiecując, że zaplanowane na 30 października otwarcie nie jest w niczym zagrożone. Obecni na sali uczestnicy spotkania włączyli się do dyskusji o kształcie przyszłej wystawy. Podkreślona została konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na historię społeczną Podgórza oraz pokazanie „tu i teraz” tej dzielnicy. Znaczna część rozmowy poświęcona była osiedlom otaczającym tzw. „stare Podgórze”, które są integralną częścią tej dzielnicy i również stanowią i tworzą jej dziedzictwo, dlatego nie należy o nich zapominać i aktywizować ich mieszkańców. Rozmówcom podobała się przede wszystkim duża rozpiętość tematyczna scenariusza i szeroka prezentacja czasów Solidarności oraz współczesności.  
Remont budynku oraz wystawa są realizowane w ramach zadania „Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w celu utworzenia Muzeum Podgórza”, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wspólnie z Gminą Miejską Kraków.

Autorzy scenariusza: Melania Tutak, Katarzyna Bury, Elżbieta Firlet, Piotr Opaliński, Robert Gaweł,
Małgorzata Międzobrodzka
Zespół projektowy
Kierownik projektu: Zuzanna Miśtal
Kurator wystawy: Elżbieta Firlet
Członkowie zespołu: Melania Tutak, Robert Gaweł
Zastępca kierownika projektu, asystent kuratora, kierownik Oddziału MHK „Muzeum Podgórza”: Katarzyna Bury
Multimedia – Wojciech Wilusz
Koordynator projektów graficznych – Bartłomiej Woch
Koordynacja procesu inwestycji – Maria Makarewicz
Redakcja wydawnictw – Marcin Baran
Promocja – Anna Kandzior-Zug, Monika Kocbuch