Wydarzenia

Rozpoczynamy kolejny semestr zajęć w ramach "Muzeomanii"

dodano 07.09.2016 - aktualizacja 21.02.2017
Muzealne spotkania w ramach jesienno-zimowej edycji programu koncentrować się będą wokół tematu wielowyznaniowego Krakowa. Miasto, z którym wiążą się początki polskiego chrześcijaństwa i które od początku swego istnienia kojarzone jest z dominującą pozycją Kościoła katolickiego, nigdy nie było jednolite wyznaniowo. Oprócz katolików, swoją przystań znaleźli tutaj wyznawcy niemal wszystkich najważniejszych religii: judaizmu, protestantyzmu, grekokatolicyzmu i prawosławia. Tutejsza gmina żydowska aż do czasów II wojny światowej była najstarszą i jedną z największych w Polsce, a w wieku XVI to właśnie Kraków stał się centrum polskiego ruchu reformacyjnego. Nie zabrakło tez miejsca dla grekokatolików oraz prawosławnych, których najstarsze ślady obecności w Krakowie można odnieść do wieku XIV, kiedy to na Kleparzu istniał już kościółek św. Krzyża „od najdawniejszych czasów kościołem słowiańskim zwany”. Na przestrzeni wieków Kraków stał się zatem przestrzenią spotkania wielu religii. Dawna stolica „kraju bez stosów”, ze względu na swoją pozycję i międzynarodowe kontakty, posiadała naturalną siłę przyciągania. I mimo że codzienną koegzystencję przerywały niekiedy wywołane różnicami konflikty, to kilkaset lat wspólnej historii ogromnie wzbogaciło dziedzictwo kulturowe Krakowa i nie pozostało bez wpływu na współczesny charakter miasta. Spróbujemy się temu zjawisku przyjrzeć, zanalizować je i ocenić