Wydarzenia

Pałac Krzysztofory

Kurs "Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa"

dodano 21.09.2016 - aktualizacja 18.07.2018
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zapraszają uczniów szkół podstawowych (VII-VIII kl.) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w kursie Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa - blok tematyczny: Kraków na drodze ku Niepodległość. Postacie.

Patronat honorowy objęli:
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

Wykłady i prezentacje w ramach kursu przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. Najważniejszymi celami kursu jest: wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych. Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory (siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) przy Rynku Głównym 35. Wykładowcami kursu są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykwalifikowani pracownicy merytoryczni z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach kursowych. Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.tmhzk.krakow.pl oraz www.mhk.pl

Harmonogram zajęć:
2017
22.10 Tadeusz Kościuszko, Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
5.11 Ksiądz Hugo Kołłątaj, dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
26.11 Książę Józef Poniatowski, Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
9.12 Gen. Józef Chłopicki, prof. Hubert Chudzio (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
2018
7.01 Gen. Jan Skrzynecki, dr Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
21.01 Edward Dembowski, dr Walery Bubień (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
4.02 Marian Dubiecki, dr Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
4.03 Ludomir Benedyktowicz, dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
18.03 Józef Piłsudski, Janusz T. Nowak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
8.04 Antoni Stawarz, dr Krzysztof Kloc (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
22.04 Gen. Zygmunt Zieliński, Piotr Hapanowicz (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
13.05 Płk. Władysław Belina Prażmowski, Kamil Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
27.05 Gen. Stanisław Rostworowski, dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
10.06 Karol Wojtyła, dr Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
24.06 Stanisław Pyjas, Grzegorz Jeżowski (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa w Kursie” do dnia 29 października 2017 roku na adres e-mailowy: tmhzk@tmhzk.krakow.pl. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

KARTA UCZESTNICTWA W KURSIE „DZIEJE I DZIEDZICTWO KULTUROWE KRAKOWA”

REGULAMIN KURSU