Wydarzenia

13.09.2018 - -15.09.2018 kalendarium 31
Fabryka Schindlera

Konferencja: Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość

dodano 17.04.2018 - aktualizacja 18.07.2018
Konferencja: Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość
Termin: 13–15 września 2018 (czwartek, piątek, sobota)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Konferencja Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość, organizowana jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach cyklicznego wydarzenia muzealnego Dni Pamięci Ofiar Gestapo w 2018 roku. Jej celem jest nie tylko próba podsumowania kilku dekad prac i doświadczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz innych instytucji, organizacji pozarządowych związanych z opieką muzealną nad miejscami (nie)pamięci, przywracaniem, pielęgnowaniem pamięci, o miejscach bolesnej pamięci, ale przede wszystkim o ludziach.
Chcemy zapoznać się z doświadczeniami, dorobkiem badaczy, naukowców, aktywistów i instytucji, decydentów, którzy zajmują się, współdecydują o teraźniejszości i przyszłości tego rodzaju miejsc, upamiętniających ofiary dwóch systemów totalitarnych w lat 1939 -1945- 1956.
Muzeum jest miejscem, dialogu, gdzie spotykają się różne doświadczenia i sposoby interpretacji historii, pamięci. W związku z ciągłym poszerzaniem naszej działalność związanej z miejscami (nie)pamięci, wzrasta w nas potrzeba refleksji, znalezienia inspiracji, dystansu potrzebnego do dalszych badań i rozwoju.   
Najważniejszym obszarem, którym muzeum zajmowało się w ostatniej dekadzie jest historia II wojny światowej oraz w znacznie mniejszym stopniu lata terroru okresu stalinowskiego. Dlatego też konferencja Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość skupia się wokół problematyki  dotyczącej okresu dwóch totalitaryzmów. Została pomyślana jako zaproszenie do dialogu i wymiany doświadczeń wszystkich, którzy w sposób pośredni i bezpośredni zajmują się miejscami i ludźmi wciąż odczuwającymi skutki wojny.    
Udział w tej interdyscyplinarnej konferencji będzie okazją do prezentacji Państwa działalności, podzielenia się doświadczeniem i spotkania. Zapraszamy badaczy i naukowców: historyków, antropologów, socjologów, psychologów, muzealników, aktywistów społecznych, polityków, oraz osoby zajmujące się miejscami (nie)pamięci we wspomnianym okresie.
Oprócz ogłoszenia na stronach internetowych z informacjami o konferencjach, wyślemy dodatkową informację do instytucji zajmującymi się tym tematem, osób z którymi współpracowaliśmy w przeszłość.
Zgłoszenia propozycji referatów prosimy przesłać na adres mailowy miejscaniepamieci@mhk.pl stworzony do obsługi konferencji.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru spośród nadesłanych propozycji referatów.
Harmonogram:
- do 30 czerwca 2018 - zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 2000 znaków). Propozycje prosimy przesyłać na wskazany przez Organizatora adres mailowy miejscaniepamieci@mhk.pl
- do 10 lipca 2018 - informacje o zakwalifikowaniu referatu
- do 7 września 2018 – nadsyłanie tekstów do publikacji w wersji elektronicznej
- 13 – 14 -15  września 2018 – konferencja