Wydarzenia

Ulica Pomorska

Konferencja: Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości?

dodano 16.05.2017 - aktualizacja 23.06.2017
Konferencja
Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości?

Termin: 8–9 września 2017 (piątek i sobota)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2

Konferencja Dlaczego wracać do bolesnej przeszłości? organizowana jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako część wydarzenia Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jest ona próbą podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń różnych osób i instytucji w obszarze przestrzeni upamiętniania ofiar II wojny światowej.
Dni Pamięci Ofiar Gestapo są obchodzone corocznie od dziewięciu lat we wrześniu – w związku z rocznicą przejęcia przez niemieckie formacje policyjne Domu Śląskiego (13 września 1939) mieszczącego się przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie. Najważniejszym celem obchodów jest upamiętnienie zapomnianych często ofiar i bohaterów z lat 1939–1945 w Krakowie pochodzących z konkretnego środowiska czy grupy społecznej. Corocznie Dni Pamięci Ofiar Gestapo mają swojego patrona, wybraną osobę, która była przesłuchiwana w katowni Gestapo przy ul. Pomorskiej. W poprzednich latach w ten sposób przypominaliśmy m.in. o losach: harcerzy z Szarych Szeregów, krakowskich działaczach cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, kobiet zaangażowanych w działalność konspiracyjną i charytatywną w okresie okupacji niemieckiej, dzieci, środowisku ziemian, księży katolickich oraz działaczy Stronnictwa Narodowego. Tegoroczne uroczystości będą poświęcone krakowianom, którzy byli karani w okresie II wojny światowej za pomoc Żydom.
Nieodłącznym elementem obchodów jest także konferencja nawiązująca pośrednio do tematu wiodącego. Zapraszamy na nią historyków, działaczy społecznych, edukatorów i muzealników z całego kraju. W tym roku chcielibyśmy porozmawiać o zagadnieniu zapomnianych ofiar i cichych bohaterów w czasach Holocaustu.

* * *

Konferencja Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości? będzie składała się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok, historyczny, odbędzie się w piątek 8 września. Będzie się ogniskował wokół tematyki związanej z Zagładą Żydów i postawą w tym kontekście polskiego społeczeństwa w różnych rejonach okupowanego kraju. Naszym zamiarem jest przede wszystkim przybliżenie tematu poświęcenia własnego życia i bezpieczeństwa dla ratowania drugiego człowieka.
Blok drugi, odbędzie się w sobotę 9 września i przeznaczony jest na wystąpienia zgłaszających się do nas prelegentów. Został on pomyślany jako zaproszenie do dialogu i wymiany doświadczeń osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń, w sposób pośredni i bezpośredni zajmujących się upamiętnieniem ofiar Zagłady i zagadnieniem pomocy Żydom przez Polaków. Interesuje nas, w jaki sposób dziś upamiętnia się te wydarzenia? Czy jest to zadanie wymagające specjalnego wysiłku albo może odwagi? Czy wobec upływu tylu lat jest możliwe dojście do prawdy bez ideologicznej manipulacji? Czy pamięć o tych wydarzeniach ma wpływ na dzieje współczesne?
Mamy nadzieję, że dzięki Państwu uda nam się choć częściowo odpowiedzieć na te pytania.
Zapraszamy historyków, muzealników, antropologów, socjologów, etnografów i osoby zajmujące się kwestiami szeroko rozumianej pamięci II wojny światowej. Udział w tej interdyscyplinarnej konferencji będzie okazją do prezentacji Państwa działalności i podzielenia się własnym doświadczeniem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Nabór prelegentów do I bloku konferencji jest już zamknięty.
II blok konferencji, na który zgłoszenia wciąż przyjmujemy, odbędzie się 9 września 2017 (sobota) w oddziale MHK Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2.
Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz opisem do 2 tys. znaków przyjmujemy do 30 czerwca 2017 r. na adres: dnipamieci@mhk.pl
W zgłoszeniu proszę podać miejsce zamieszkania i nr telefonu kontaktowego. Do autorów wybranych wystąpień zostanie wysłane specjalne pismo z zaproszeniem i wszystkimi szczegółami wydarzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty przejazdu do Krakowa i z powrotem oraz zastrzega sobie prawo ostatecznego wyboru zgłoszonych tematów wystąpień.

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Stachów
e-mail: dnipamieci@mhk.pl
tel. 12 633 14 14