Wydarzenia

08.09.2017 - -09.09.2017 kalendarium 31
Ulica Pomorska

Konferencja: Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości?

dodano 16.05.2017 - aktualizacja 20.08.2017
Konferencja
Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości?

Termin: 8–9 września 2017 (piątek i sobota)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2

Konferencja Dlaczego wracać do bolesnej przeszłości? organizowana jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako część wydarzenia Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jest ona próbą podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń różnych osób i instytucji nad upamiętnianiem ofiar Holocaustu oraz pomocy ze strony ludności polskiej dla Żydów przeznaczonych przez niemieckiego okupanta do eksterminacji.

Konferencja Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości? składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy – historyczny – odbędzie się 8 września (piątek) i będzie się ogniskował wokół tematyki związanej z Zagładą Żydów i postawą polskiego społeczeństwa wobec niej w różnych rejonach okupowanego kraju. Zamiarem organizatorów jest przede wszystkim przybliżenie tematu poświęcenia własnego życia i bezpieczeństwa dla ratowania drugiego człowieka.
Blok drugi, odbędzie się 9 września (sobota). Został on pomyślany jako przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń w sposób pośredni i bezpośredni zajmujących się upamiętnieniem ofiar Zagłady i zagadnieniem pomocy Żydom przez Polaków. Organizatorzy chcą pokazać, w jaki sposób dziś upamiętnia się te wydarzenia. Czy jest to zadanie wymagające specjalnego wysiłku, a może nawet odwagi? Czy wobec upływu wielu lat od wydarzeń Zagłady możliwe jest dojście do prawdy bez ideologicznej manipulacji? Czy pamięć o tych wydarzeniach ma wpływ na dzieje współczesne?

08 września (piątek)
11.30–15.00 – I blok konferencji
Prowadzenie: Jacek Salwiński, zastępca Dyrektora ds. Naukowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
11.30–11.40 – Jacek Salwiński, zastępca Dyrektora ds. Naukowych MHK – powitanie gości
11.40–12.00 – prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński – Splot relacji polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej
12.00–12.20 – dr Mateusz Szpytma, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Stosunek społeczeństwa polskiego do Zagłady Żydów
12.20–12.40 – dr s. Teresa Antonietta Frącek, Dyrektor archiwum Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – Wkład Kościoła katolickiego, zwłaszcza zgromadzeń zakonnych żeńskich, w ratowanie Żydów w okresie okupacji niemieckiej
12.40–13.00 – dr Grzegorz Berendt, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – Stosunek ludności polskiej do Zagłady Żydów na terenach zajętych przez Wehrmacht po 1941 r.
13.00–13.20 – dyskusja
13.20–13.30 – przerwa kawowa
13.30–13.50 – dr Martyna Grądzka-Rejak, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej – Zagłada Żydów krakowskich w kontekście postaw ludności polskiej
13.50–14.10 – dr hab. Janusz Wróbel, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – Stosunek ludności polskiej do Zagłady Żydów na terenie Kraju Warty
14.10–14.30 – dr Marcin Urynowicz, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej – Zagłada Żydów warszawskich w kontekście postaw ludności polskiej
14.30–14.50 – dyskusja

09 września (sobota)
10.00–13.00 – II blok
Prowadzenie: kustosz Monika Bednarek, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
10.00–10.10 – kustosz Monika Bednarek, MHK – powitanie gości
10.10–10.30 – Bartosz Heksel, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Rada Pomocy Żydom na wystawie MHK „Kryptonim Żegota – ukryta pomoc – pomoc ukrytym”
10.30–10.50 – Piotr Hojka, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim – Marsz Śmierci z KL Auschwitz do stacji kolejowej Loslau
10.50–11.10 – Ewa Kołomańska, Muzeum Wsi Kieleckiej – Przez pryzmat pogromu… Problematyka upamiętnienia Polaków ratujących Żydów na Kielecczyźnie w latach II wojny światowej.
11.10–11.30 – Izabela Terela, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Pamięć o Zagładzie w Łodzi
11.30–11.40 – przerwa kawowa
11.40–12.00 – Ewa Koper, Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – Pomoc w cieniu obozu zagłady – historie Sprawiedliwych z Bełżca
12.00–12.20 – Andrzej Chytkowski – Upamiętnianie wysiedleń krakowskich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu w czerwcu 1942 r. na tle relacji polsko-żydowskich
12.20–12.40 – Izabela Chodorowicz – Jak uczyć dzieci, czym była Zagłada. ,,Aby pamięć nie umarła – Spacerownik z moim Dziadkiem”
12.40–13.00 – dyskusja

Udział w konferencji jest bezpłatny

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Stachów
e-mail: dnipamieci@mhk.pl
tel. 12 633 14 14